PL EN


2017 | 18 | 4 | 614-623
Article title

WPŁYW ZMIAN FRAKCJI KOBIET W MANAGEMENCIE NA ZMIANY ROE SPÓŁEK PUBLICZNYCH

Content
Title variants
EN
RELATION BETWEEN CHANGES OF WOMEN FRACTION IN MANAGEMENT AND ROE OF PUBLIC COMPANIES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Parytet 30%-40% udziału kobiet w organach kierowniczych dużych spółek publicznych został wprowadzony w wielu krajach UE. W uza-sadnieniu wskazuje się na poprawę wyników finansowych firm z kobietami w managemencie. Celem pracy jest ocena sytuacji w Polsce, badanie zmian frakcji kobiet w kierownictwach spółek notowanych na GPW i analiza wpły-wu tych zmian na sytuację finansową spółek. Badaniem objęto 32 spółki z indeksu WIG30 i spółki Skarbu Państwa. Otrzymane wyniki nie potwierdzają dodatniej korelacji między zmianami frakcji kobiet, a zmianami ROE.
EN
The gender parity assuring 30-40% women in boards of big public companie, has been already affected in some EU states. Justification of this idea states the improvement of financial performance of companies with female managers. The aim of our research is evaluation of the situation in Poland, investigation of changes in women fraction in management of companies listed on WSE and analysis of its influence to changes of ROE. Research is provided for 32 companienies fom the stock index WIG30 or the State Treasury companies. The obtained results do not prove the positive correlation between changes of the women fractin and ROE. Keywords: public companies, return on equity, women presence in boardrooms
Contributors
 • Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie , krzysztof_kompa@sggw.pl
References
 • Ahern K. R., Dittmar A. K. (2012) The Change of the Boards: The Impact on Firm Valuation of Mandated Female Board Representation. The Quarterly Journal of Economics, 127, 137-197, DOI: 101093/qje/qjr049.
 • Blau P. M. (1997) Inequality and Heterogeneity. Free Press, New York, 1977.
 • Campbell K., Minguez-Vera A. (2008) Gender Diversity in the Boardroom and Firm Financial Performance. Journal of Business Ethics, 83, 435-451.
 • Catalyst (2004) The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity. Catalyst, New York.
 • Kompa K., Mentel G., Witkowska D. (2016) Czy obecność kobiet we władzach spółek giełdowych wpływa na poprawę sytuacji finansowej tych spółek. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XVII\3, 84-94.
 • Kmiecik A. (2017) Kobiety w zarządach spółek giełdowych. Praca magisterska napisana pod kierunkiem D. Witkowskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Lee P. M., James E. H. J. (2007) She'-e-os: Gender Effects and Investor Reactions to the Announcements of Top Executive Appointments. Strategic Management Journal, 28(3), 227–241.
 • Lisowska E., Zachorowska M., Sznajder A., Grabowska M. (2014) Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca. Równość w biznesie, Raport na zlecenie MPiPS, Warszawa.
 • McKinsey (2007) Women Matter: Gender Diversity, a Corporate Performance Driver. McKinsey & Company, Inc.
 • Wang Y., Clift B. (2009) Is There a Business Case for Board Diversity? Pacific Accounting Review, 21(2), 88-193.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-486fa181-e606-4a90-8dc3-e1d247646831
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.