PL EN


2016 | 1 | 83-91
Article title

SKILLS OF SECURITY GUARD IN THE CONTEXT OF THE VIP PROTECTION

Content
Title variants
PL
UMIEJĘTNOŚCI OCHRONIARZA W KONTEKŚCIE OCHRONY VIP
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This paper presents the issue of the role and responsibilities of security guard in the context of the VIP protection. The author of the text came from a definitional recognition of safety and protection. The professional preparation of security officer to exercise one's professional tasks with the distinction of gender was presented. The stages of organizing personal VIP protection teams were described. Personal protective equipment of security guard was shown.
PL
Niniejszy tekst prezentuje zagadnienie roli i zadań pracownika ochrony w ochronie VIP-a. Autor tekstu wyszedł od definicyjnego ujęcia bezpieczeństwa oraz ochrony. Przedstawił profesjonalne przygotowanie pracownika ochrony do pełnionych zadań zawodowych z rozróżnieniem na płeć. Opisał etapy organizowania zespołów ochrony osobistej VIP-a. Ukazał wyposażenie agenta ochrony osobistej.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
References
 • Ambukita E., Działalność korporacji transnarodowych w erze globalizacji, [in:] Czajkowska-Ziobrowska D., Zduniak A. (ed.), Bezpieczna szkoła, Bezpieczny uczeń. Edukacja wobec zagrożeń szkolnych, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2007.
 • Bodziany M., Socjologiczny dylemat bezpieczeństwa narodowego w kontekście zmiany społecznej i wielokulturowości, [in:] Czajkowska-Ziobrowska D., Zduniak A., Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Regionalne. Wyzwania edukacyjne, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2008.
 • Bujak A., Praca w terenie na szczeblach taktycznych według standardów NATO, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2002.
 • Bujak A., Środowisko a działania bojowe na terytorium Polski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 • Bujak A., Sobolewski G. Teren zabudowany środowiskiem walki XXI wieku, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2005.
 • Czajkowska-Ziobrowska D., Gąsiorek P., Ziobrowski P, Poczucie bezpieczeństwa młodzieży akademickiej, [in:] Czajkowska-Ziobrowska D., Ziobrowski P., Obraz bezpieczeństwa społecznego człowieka XXI wieku, Akademicki Instytut Naukowo-Wydawniczy Altus, Poznań 2011.
 • Czajkowska-Ziobrowska D., Wartość dialogu dla poczucia bezpieczeństwa kulturowego, [in:] Dąbrowa E., Jankowska D. (ed.), Pedagogika dialogu. Dialog warunkiem rozwoju osobowego i społecznego, Akademia Pedagogiki Społecznej, Warszawa 2008.
 • Czajkowska-Ziobrowska D., Kucharska M., Wykluczenie społeczne – egzemplifikacje rosyjskie, [in:] Czajkowska-Ziobrowska D., Zduniak A. (ed.), Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2009.
 • Czajkowska-Ziobrowska D., Pomiędzy dialogiem a przemocą w szkole. Rola dialogu i przemocy w reprodukowaniu kapitału szkolnego, [in:] Czajkowska-Ziobrowska D.,Zduniak A. (ed.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń. Edukacja wobec zagrożeń szkolnych, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Jemioło T., Globalizacja. Szanse i zagrożenia. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2000.
 • Jemioło T. , Dawidczyk A., Wprowadzenie do metodologii badań nad bezpieczeństwem, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008.
 • Kopczewski M., Ligęza K., Kościelniak R., Integracja europejska w dziedzinie edukacji, [in:] D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak (ed.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Regionalne. Wyzwania edukacyjne, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2008.
 • Kučerka M., Stebila J., Analýza rizika hluku na pracovisku, [in:] Rybakowski M., Stebila J. (ed.), Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Zielona Góra 2010.
 • Rybakowski M., Rosa A., Współczesne problemy bezpieczeństwa i kultury pracy, [in:] Rybakowski M., Stebila J. (ed.), Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Zielona Góra 2010.
 • Laskowska B., Społeczno-kulturowe kontrowersje wokół męskości. Kompulsywne dryfowanie po tożsamościach, „Nauczyciel i Szkoła” 2011, nr 2 (50).
 • Marszałek P.K., Prawne podstawy organizacji ochrony VIP-ów w II Rzeczypospolitej, „Studia lubelskie” 2009, nr 5.
 • Ustawa o działalności gospodarczej z dnia 23 grudnia 1988 r. (Dz. U. Nr 41, poz.324).
 • Rejman M., Ochrona osobista. Profesjonalny bodyguarding – zawód czy powołanie, „PATROL – Magazyn Securitas w Polsce” 2007, nr 2.
 • Służalska B., Służalski J., Pracownik ochrony. Słownik tematyczny, Wydawnictwo Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony O’CHIKARA, Lublin 2008.
 • Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2014.1099 jt).
 • Stankiewicz H., Pracownicy ochrony osób i mienia w systemie bezpieczeństwa publicznego w Polsce, „Społeczeństwo i Ekonomia” 2014, nr 1(1).
 • Struk Z., Kobieta bodyguard, OMZ „Ochroniarz” 1996, nr 9.
 • Wysocka E., Bezpieczeństwo młodzieży we współczesnym świecie – wyzwania, problemy i zagrożenia, [in:] Czajkowska-Ziobrowska D., Ziobrowski P. (ed.), Obraz bezpieczeństwa społecznego człowieka XXI wieku, Akademicki Instytut Naukowo-Wydawniczy ALTUS, Poznań 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4874d6c3-ada6-4369-bc54-53ed69d83843
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.