PL EN


Journal
2006 | 1(15) | 81-100
Article title

Jak dzisiaj głosić królestwo Boże?

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kościół Chrystusowy, określany jako jeden, święty, powszechny i apostolski, trwa (subsistit) – jak mówi Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium – w Kościele katolickim, rządzonym przez Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie. Słowo „trwać” wskazuje, że również poza jego widzialnymi strukturami istnieją liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy, które jako dary jedynego Kościoła nakłaniają do jedności katolickiej. Stwierdzenie to otwiera szerokie pole do dyskusji nad niektórymi aspektami tajemnicy Kościoła oraz aktualnymi wyzwaniami misji głoszenia królestwa Bożego współczesnemu światu. Do najważniejszych zadań postawionych współczesnemu Kościołowi należą: zaangażowanie w ruch ekumeniczny (1), dialog z innymi religiami (2) oraz posługa miłosierdzia (3).
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
81-100
Physical description
Dates
published
2006-12-31
References
 • Dupuis J., Zbawcza wartość religii niechrześcijańskich, w: Ewangelizacja, dialog i rozwój, red. M. Dhavamony, Warszawa 1986.
 • Górka L., Ekumenizm w Kościele rzymskokatolickim, w: Ku chrześcijaństwu jutra: Wprowadzenie do ekumenizmu, red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S.J. Koza, Lublin 1996, s. 324-342.
 • Górka L., Napiórkowski S.C., Kościoły czy Kościół. Wybrane zagadnienia z ekumenizmu, Warszawa 1995.
 • Górski J., Misje — ewangelizacja a prozelityzm, w: Pojednanie. Ekumeniczne wyzwania Grazu’97, red. Z. Glaeser, P. Jaskóła, Opole 1998, s. 119-124.
 • Henkel W., Głoszenie Jezusa Chrystusa i dialog międzyreligijny. Posoborowe perspektywy nauczania Magisterium, w: Odkupienie a dialog międzyreligijny, red. W. Kluj, Poznań 1999.
 • II Sobór Watykański, Deklaracja Nostra aetate, Rzym 1965.
 • II Sobór Watykański, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, Rzym 1964.
 • II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Rzym 1964.
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, Rzym 1990.
 • Kamykowski Ł., Dokument „ Chrześcijaństwo a religie ” a dialog międzyreligijny – wzajemne relacje, w: Chrześcijaństwo a religie, red. I.S. Ledwoń, K. Pek, Lublin-Warszawa 1999.
 • Kijas Z. J., Kościół sługą Chrystusa i środowiskiem Jego życia, w: Być Kościołem Chrystusa dzisiaj, red. S. Budzik, Z.J. Kijas, W. Życiński, Tarnów 1998.
 • Kijas Z.J., Odpowiedzi na 101 pytań o ekumenizm, Kraków 2004.
 • Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus, Rzym 2000.
 • Kracik J., „Poza Kościołem nie ma zbawienia ”. Ewolucja doktryny, w: Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm religii, red. S. Budzik, Z. Kijas, Tarnów 1999, s. 107-119.
 • Ledwoń I.S., Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa, w: Chrześcijaństwo a religie, red. I.S. Ledwoń, K. Pek, Lublin-Warszawa 1999.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Chrześcijaństwo i religie, w: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, red. J. Królikowski, Kraków 2000, s. 393-434.
 • Moysa S., Wprowadzenie do Dekretu o ekumenizmie, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967 (wyd. III).
 • Nagy S., Kościół na drogach jedności, Wrocław 1995.
 • Nagy S., Wprowadzenie do Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967 (wyd. III).
 • Napiórkowski A.A., Misterium communionis. Eklezjalny paradygmat dziejów zbawienia, Kraków 2006.
 • Napiórkowski S.C., Wierzę w jeden Kościół, Tarnów 2003.
 • Paweł VI, Adhortacja Evangelii nuntiandi, Rzym 1975.
 • Ratzinger J., Pielgrzymująca wspólnota wiary Kościół jako komunia, Kraków 2003.
 • Rusecki M., Chrystologiczne podstawy dialogu międzyreligijnego, w: Dialog międzyreligijny, red. H. Zimoń, Lublin 2004, s. 33.
 • Rusecki M., Elementy zbawcze w religiach pozachrześcijańskich, w: Odkupienie a dialog międzyreligijny, red. W. Kluj, Poznań 1999.
 • Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967.
 • Szostek A., Uniwersalizm i szczególna ranga chrześcijaństwa — prezentacja dokumentu, w: Chrześcijaństwo a religie, red. I.S. Ledwoń, K. Pek, Lublin-Warszawa 1999, s. 55-67.
 • Urban J., Dialog międzyreligijny w posoborowych dokumentach Kościoła, Opole 1999.
 • Vercruysse J.E., Wprowadzenie do teologii ekumenicznej, Kraków 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4874d9f1-ce87-49ff-b530-1dd1de7eaf19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.