PL EN


2018 | 4(2) | 13-30
Article title

ROZWÓJ NORM PRAWNYCH REGULUJĄCYCH WYKONYWANIE POLOWANIA NA ZIEMIACH POLSKICH

Authors
Content
Title variants
EN
THE DEVELOPMENT OF LEGAL STANDARDS GOVERNING HUNTING IN POLAND
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł pt. „Rozwój norm prawnych regulujących wykonywanie polowania na ziemiach polskich,” przedstawia kształtowanie się norm prawnych dotyczących wykonywania polowania na ziemiach polskich. W treści tego artykułu mówi się o wykonywaniu polowania jako eksploatatorskiej działalności ingerującej w środowisko przyrodnicze. Ponadto autor wykazuje czy ustawodawstwo dotyczące polowań ma charakter ochronny i jest niezbędne w funkcjonowaniu państwa i społeczeństwa.
EN
An article under the title “The Development Of Legal Standards Governing Hunting in Poland," shows the evolution of the rules of law concerning hunting in Poland. In the paper there is a discussion on hunting as the activities in the natural environment. In addition, the author demonstrates whether legislation on hunting is a protective and is essential to the functioning of the State and society.
Year
Issue
Pages
13-30
Physical description
Dates
published
2018-12-30
Contributors
author
 • Kancelaria Hubertus Piaseczno
References
 • 1. BOĆ J., NOWACKI K., SAMBORSKA-BOĆ E., (2002). Ochrona środowiska, Wrocław.
 • 2. BRZEZICKI A. (1966). W Krainie Łowów, Warszawa.
 • 3. EJSMOND., J., (1927 ). Wielkie łowy królów polskich, Warszawa.
 • 4. GLOGER Z., (1985) Encyklopedia Staropolska, Warszawa.
 • 5. JASTRZĘBSKI L., LIPKO W., (1978). Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa.
 • 6. JASTRZĘBSKI L., (1979). Ochrona prawna przyrody i środowiska w PRL-zagadnienia administracyjne,Warszawa.
 • 7. KRAWCZYŃSKI W., (1947). Łowiectwo, Poradnik dla leśników i myśliwych, Warszawa.
 • 8. KRYŃSKI A., (1991). Z kart polskiego łowiectwa, Warszawa.
 • 9. MAZIARSKI M., (1993). Łowiectwo w Polsce, Kraków.
 • 10. MNISZEK TCHÓRZNICKI M., (1935). Polskie prawo łowieckie w wiekach średnich, Łowiec Polski, Nr 26.
 • 11. NUSSLEIN F., (2007). Łowiectwo, Łódź.
 • 12. RADECKI W., (2010). Prawo łowieckie, Komentarz, Warszawa.
 • 13. RADECKI W., (2011). Prawo Łowieckie w Polsce, Czechach i Słowacji, Wrocław.
 • 14. Raport o stanie łowiectwa w województwie małopolskim. (2005). Małopolski Sejmik Łowiecki, Kraków;
 • 15. SAŁUDA B., (2010). Królowe polskie na łowach, Olsztyn.
 • 16. SAMSONOWICZ A., ( 2011 ). Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów ,
 • 17. STEC R., (1998). Prawo łowieckie, historia i teraźniejszość, Warszawa.
 • 18. STEC R., Łowiectwo jako prawnie dozwolona eksploatatorska działalność człowieka ingerująca w środowisko przyrodnicze, Warszawa - w druku.
 • 19. SZPETKOWSKI K., ( 2002 ). Historia Łowiectwa Na Ziemi Krakowskiej, Kraków – Warszawa.
 • 20. SZPETKOWSKI K., BONCZAR Z., JAMKA W.A., (2005). Niepołomice w historii i tradycji polskiego łowiectwa, Kraków.
 • 21. USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 ).
 • 22. ROZPORZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckiem. ( Dz.U. 19 nr 110, poz. 934.
 • 23. DEKRET z dnia 29 października 1952 roku. o prawie łowieckim (Dz. U. Nr 44, poz. 300 ).
 • 24. STATUT Polskiego Związku Łowieckiego z 2005 roku uchwalany przez Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ oraz uchwały i zarządzenia wewnątrzorganizacyjne.
 • 25. http://ostoja-szczecinek.pl/wp-content/uploads/2013/10/Historia-łowiectwa-w-Posce.pdf
 • 26. http://malopolskatogo.pl/artykuly/310/z-historii-lowiectwa-na-ziemi-krakowskiej; zob. też Krupka J., 1989, s.11 do 68
 • 27. http://malopolskatogo.pl/artykuly/310/z-historii-lowiectwa-na-ziemi-krakowskiej
 • 28. http://www.newsweek.pl/wiedza/nauka/jaskinia-lascaux--prehistoryczne polowanie,95938,1,1.html
 • 29. http://www.pzlowplock.pl/wp-content/uploads/2013/04/Historia-łowiectwa-na-ziemiach polskich.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-7097
EISSN
2544-9478
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-487b2234-cbdf-4841-afd3-8548ef2c9cbc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.