PL EN


2015 | 8 | 1(14) | 155-160
Article title

Nowe oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0

Content
Title variants
EN
New faces of information space in Web 2.0 age
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Konferencja „Nowe oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0” zorganizowana przez Katedrę Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się w dniach 8–9 października w Ostromecku. Celem konferencji było podjęcie dyskusji nad zmianami zachodzącymi w przestrzeni informacyjnej pod wpływem technologii 2.0 i usług interaktywnych, rolą mediów w Internecie drugiej generacji, procesami tworzenia, wyszukiwania i udostępniania zasobów multimedialnych oraz rolą bibliotek, muzeów i archiwów w tych procesach. Ważnymi tematami dyskusji były również nowe kanały komunikacji naukowej i ich wykorzystanie przez twórców i użytkowników informacji oraz rola i promocja usług biblioteczno-informacyjnych w przestrzeni informacyjnej Internetu drugiej generacji. W trakcie trwania obrad zaprezentowano 22 referaty.
EN
Conference „New faces of information space in Web 2.0 age”, organized by the Department of Information Science and Book Studies Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, took place on 8–9 October 2014 in the palace in Ostromecko. The aim of the conference was to discuss the changes in the information space in Web 2.0 age, the role of media in the second-generation Internet. An important topic of discussion was also new scientific communication channels and their use by content creators and users of information and also the role and promotion of library and information services in Web 2.0. During the meeting 22 papers were presented.
Keywords
Year
Volume
8
Issue
Pages
155-160
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
  • Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kdoman@ukw.edu.pl
References
  • Ogólnopolska konferencja naukowa. Nowe oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie WEB 2.0 [online] [dostęp: 30 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.konferencja.kinib.ukw.edu.pl/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-487e77ff-0126-41c2-8491-84c17464a485
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.