PL EN


2017 | XIX/2 | 191-201
Article title

Adaptacja czy egzotyzacja – strategie tłumaczeniowe w przekładzie powieści braci Strugackich Poniedziałek zaczyna się w sobotę

Content
Title variants
EN
DOMESTICATION OR FOREIGNIZATION? TRANSLATORIAL STRATEGIES IN THE TRANSLATIONS OF THE STRUGATSKY BROTHERS’ NOVEL MONDAY BEGINS ON SATURDAY
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
EN
Science-fiction is a literary genre which should be fairly easy to translate. The process gets more difficult when one needs to translate elements of folklore and culture. In my essay I demonstrate how the perception of the world changes with the use of certain elements of folklore. The selected examples of Russian science-fiction literature and their translations into Polish reflect the modified worldview. The essay is based on the Strugatsky brothers’ novel Monday begins on Saturday and two translations into Polish by Ewa Skorska and Irena Piotrowska. Two translation strategies – domestication and foreignization – are discussed and I consider which one the translator should use.
Year
Volume
Pages
191-201
Physical description
Dates
published
2017-12-01
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Dąmbska-Prokop Urszula. 2010. Nowa encyklopedia przekładoznawstwa. Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach.
 • Guttfeld Dorota. 2007. Specyfika tłumaczeń science fiction i fantasy. Uwarunkowania związane z historią i odbiorem gatunków w Polsce. W: Język a Komunikacja. 18: Współczesne kierunki analiz przekładowych. Red. Piotrowska M. Kraków: Tertium: 111-119.
 • Hejwowski Krzysztof. 2004. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kajtoch Wojciech. 1993. Bracia Strugaccy (zarys twórczości).Kraków: Universitas.
 • Lewicki Roman. 1996. Èkzotizaciâ v perevode kak vopros perevodčeskoj strategii [Экзотизация в переводе как вопрос переводческой стратегии]. „Slavia Orientalis” t. XLV, nr 3: 401-407.
 • Lewicki Roman. 2015. O nazwach realiów i ich tłumaczeniu – próba rewizji. W: Przekład – Język – Kultura. T. IV. Red. Lewicki R. Lublin: Wydawnictwo UMCS: 109-121.
 • Mocarz Maria. 2011. Interkulturowość w przewodniku turystycznym. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Strugackie Arkadij i Boris. 1964. Ponedelʹnik načinaetsâ v subbotu. Moskva: Detskaâ literatura [Стругацкие Аркадий и Борис. 1964. Понедельник начинается в субботу. Москва: Детская литература].
 • Strugaccy Arkadij i Borys. 2000. Poniedziałek zaczyna się w sobotę. Przeł. Piotrowska I. Warszawa: Amber.
 • Strugaccy Arkadij i Borys. 2009. Poniedziałek zaczyna się w sobotę. Przeł. Skórska E. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Tezaurus terminologii translatorycznej. 1998. Red. Lukszyn J. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Vlahov Sergej, Florin Sider. 2006. Neperevodimoe v perevode. Moskva: R. Valent [Влахов Сергей, Флорин Сидер. 2006. Непереводимое в переводе. Москва: Р. Валент].
 • Woźniak Monika. 2012. Puchata przepustka do sławy. Pochwała Ireny Tuwim. „Przekładaniec” nr 26: 115–134.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1509-1619
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4880095d-bdb3-4b26-b512-c556ecdb99aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.