PL EN


2017 | 1(51) | 130-148
Article title

ROLA WYKORZYSTANIA NOWYCH TECHNOLOGII WE WSPÓŁCZESNYCH SZKOŁACH – REZULTATY PIERWSZEGO ETAPU BADAŃ

Content
Title variants
EN
The Role of Use of New Technologies at Contemporary Schools – Results of the First Stage of Research
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem rozważań jest analiza roli wykorzystania nowych technologii edukacyjnych w procesach edukacyjnych realizowanych na poziomie K12. W artykule przedstawiono wyniki badania wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w szkołach. Diagnoza realizowana jest w odniesieniu do całego środowiska szkolnego obejmującego uczniów, nauczycieli, rodziców, kadrę zarządzającą oraz administrację szkolną. W artykule wykazano, iż potrzeby, oczekiwania oraz możliwości środowiska szkolnego kształtują poziom wdrożenia, wykorzystania oraz rozwoju TIK w edukacji, a każda placówka zobligowana jest do przeprowadzenia analizy własnych potrzeb, oczekiwań oraz możliwości przed podjęciem decyzji o wdrożeniu nowych technologii edukacyjnych.
EN
An aim of considerations is to analyse the role of the use of new educational technologies in the educational processes implemented at the K12 level. In their article, the authors presented findings of the study of the use of information and communication technologies (ICT) at schools. The diagnosis is carried out related to the entire school community comprising students, teachers, parents, the managerial staff, and the school administration. In their article, the authors revealed that the needs, expectations and possibilities of the school community form the level of implementation, use and development of ICT in education, while each institution is obliged to carry out an analysis of their own needs, expectations and possibilities prior to making the decision on implementation of new educational technologies.
Year
Issue
Pages
130-148
Physical description
Contributors
References
  • Dylak St. (2013), Architektura wiedzy w szkole, Difin, Warszawa.
  • Żylińska M. (2013), Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, UMK, Toruń.
  • Khan S. (2013), Akademia Khana, Media Rodzina Sp. z o.o., Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4881a471-9a76-4bad-b1a7-e4c3b9a3b83f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.