PL EN


2014 | 3 | 4 | 52-67
Article title

Zalecenie Komisji dotyczące zbiorowego dochodzenia roszczeń (collective redress). W jaki sposób dokonać jego implementacji w Polsce?

Authors
Content
Title variants
EN
Commission Recommendation regarding collective redress. How to implement it in Poland?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano Zalecenie Komisji dotyczące zbiorowego dochodzenia roszczeń przyjęte 11.06.2013 r. i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 26.07.2013 r. Autorka podejmuje próbę wskazania potencjalnych trudności, jakie może napotkać polski ustawodawca w przypadku implementacji Zalecenia do polskiego systemu prawnego. W szczególności poruszane są kwestie dostosowania polskich przepisów prawa do zasad wynikających z Zalecenia w zakresie podstawowych pojęć, czynnej legitymacji procesowej i dopuszczalności powództw, a także finansowania powództw.
EN
This article presents Commission Recommendation of 11 June 2013 on collective redress mechanisms which was published in the EU Official Journal on 26 July 2013. The article indicates potential difficulties in the case of its implementation into the domestic legal system by the Polish legislature. In particular, it deals with issues of the adjustment of Polish legal provisions to the rules of the Recommendation with respect to basic definitions, legal standing to bring actions and their admissibility, as well as funding.
Contributors
author
  • Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, piszcz@uwb.edu.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4883d01c-81dc-4751-aff4-78b527e24957
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.