PL EN


2018 | 508 | 180-189
Article title

Wpływ redukcji liczby zmiennych na stabilność grupowania

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zbadany został wpływ formalnych metod doboru zmiennych na stabilność grupowania. Kryterium stabilności bada, czy grupy, które zostały utworzone w wyniku grupowania zbioru obiektów, występują rzeczywiście (zatem struktura jest stabilna), czy też pojawiły się przypadkowo i uzyskana struktura nie odzwierciedla tej istniejącej w danych. Jako formalną metodę doboru zmiennych zastosowano analizę czynnikową, natomiast badanie stabilności grupowania przeprowadzono za pomocą metody w przybliżeniu nieobciążonego prawdopodobieństwa bootstrapowego na zbiorach danych społeczno-ekonomicznych utworzonych na podstawie danych zaczerpniętych z Głównego Urzędu Statystycznego. Uzyskane wyniki pokazują, że zastosowanie analizy czynnikowej do redukcji liczby zmiennych może wpływać zarówno na stabilność grupowania, jak i na uzyskiwaną strukturę grup
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4884e17d-5f27-44cd-8512-797b7fd5e3db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.