PL EN


2012 | 2 | 119-126
Article title

ZMIANY W KSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI MOŻLIWE SZANSE – NOWE WYZWANIA

Authors
Content
Title variants
EN
Changes in teacher education. Chance – new challenges
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule przedstawię nowe założenia systemu kształcenia nauczycieli w Polsce. Zwracam uwagę na istniejące braki w edukacji nauczycieli z perspektywy osób czynnych zawodowo. Wreszcie prezentuję najnowsze propozycje zmian kształcenia nauczycieli realizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kontekście szans na możliwe zmiany.
EN
In this paper, I present the teacher training system in Poland. I point out the existing shortcomings in their education from the perspective of teachers already working in the profession. Finally, I presents the latest proposals for changes of teacher education implemented by Ministry of Science and Higher Education.
Year
Issue
2
Pages
119-126
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Dylak S. (2007): W cieniu własnej wiedzy – między pewnością a bezradnością wychowawcy. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak: Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. T. 3. GWP, Gdańsk
 • Klus-Stańska D. (2009): Paradygmaty współczesnej dydaktyki – poszukiwanie kwiatu paproci czy szansa na tożsamość teoretyczno-metodologiczną? W: L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, (red.): Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Impuls, Kraków
 • Kwiatkowska H. (2009): Kondycja zawodowa nauczycieli. „Debata Edukacyjna”, nr 2
 • Kwiatkowski S. (2006): Oczekiwania społeczne wobec nauczycieli – w kierunku szlachetnej utopii. „Nowa Szkoła”, nr 8
 • Lewowicki T. (2010): O jakości kształcenia nauczycieli – uwagi niemodne. „Ruch Pedagogiczny”, nr 5–6
 • Łukasik J. (2006): Od nauczyciela adaptacyjnego do autonomicznego. Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli a efektywność pracy. „Edukacja”, nr 1
 • Łukasik J. (2008): Między szkołą a domem. Role zawodowe i rodzinne współczesnego nauczyciela. Wyd. UP, Kraków
 • Łukasik J. (2009): Nauczyciel w szkolnej codzienności czyli kłopoty z niepowtarzalnością szkolnego dnia . „Nowa Szkoła”, nr 9
 • Łukasik J. (2010): Luki w kształceniu nauczycieli. W: W. Kremień, T. Lewowicki, S. Sysojewa (red.): Paradygmaty oświatowe i edukacja nauczycieli. Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa–Kraków
 • Łukasik J. (2010): O dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli, czyli po co uczy się polski nauczyciel? W: A. Kwatera, P. Cieśla: Rola i zadania dydaktyk przedmiotowych w kształceniu nauczycieli. Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków
 • Łukasik J. (2011): Pedagogical training for teachers in Poland. W: S. Bendl, M. Zvirotsky (red.): Misto vzdelavani v soucasne spolecnosti: paradigmaideje– realizace, Praga
 • Łukasik J. (2011): Z codzienności nauczyciela. Wyd. Black Unicorn, Jastrzębia Góra
 • Łukasik J., Prokop J. (2012): New trends in teacher education in Poland. Past mistakes – directions change.Wyd. Uniwersytetu Karola, Praga
 • Potulicka E. (red.) (2011): Szkice z teorii i praktyki zmiany oświatowej. Eruditus, Poznań
 • Szempruch J. (2012): Szkoła wobec zmiany społecznej. W: R. Kwiecińska, J. Łukasik (red.): Zmiana społeczna. Edukacja – Polityka społeczna – Kultura. Wyd. Naukowe UP, Kraków
 • Szymański M. J. (2007): Dyplom dla świętego spokoju? „Nowa Szkoła”, nr 6
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4885693c-80ed-46e3-9a90-48ebc0cef429
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.