PL EN


2016 | 6 | 227-237
Article title

Edukacja artystyczna w dobrach bialskich Anny z Sanguszków Radziwiłłowej

Content
Title variants
EN
Artistic Education in Bialskie , Endowments of Anna Sanguszko Radivill
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Anna Sanguszko Radivill (1676-1746) became a wife of Karol Stanislav Radivill in 1692. She went to this family from Nieśwież and remained devoted to them as a mother of five children. When she became a widow in 1719, she took the control and started restructuring Radivill's estates by creating worhshops, studios and factories of arts and crafts. The aim of her actions was to gather the goods and strengthen the family image by finalizing sacral and private foundations which had been started by her husband and his mother Katarzyna Sobieska Radivill.
PL
Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676-1746) w 1692 r. została żoną Karola Stanisława Radziwiłła. Weszła do rodu linii nieświeskiej i pozostawała mu oddana jako matka pięciorga dzieci. Gdy w 1719 r. owdowiała, przejęła rządy i zrestrukturyzowała dobra, rozwijając w nich warsztaty, pracownie i manufaktury rzemiosła artystycznego. Celem jej działań było pomnożenie majątku i wzmocnienie wizerunku rodu przez dokończenie fundacji sakralnych i prywatnych rozpoczętych przez męża i teściową, Katarzynę z Sobieskich Radziwiłłową. Musiała pozyskać i wykształcić znaczne grono wykwalifikowanych pracowników, których dotychczas nie było w dobrach bialskich.
Year
Issue
6
Pages
227-237
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa , zabor.mart@gmail.com
References
 • Kazania y mowy na walnym pogrzebowym akcie ś.p. Jaśnie Oświecone Xsiężny Jeymci Anny z Xsiążąt Sanguszków Radziwiłowy kanclerzyny wielkiej W.X.Lit. miane tudzież krótkie tegoż aktu opisanie z wyrażeniem castri doloris w kościele nieświeskim Societas Jesu, wspaniałą y misterną strukturą erygowanego roku 1747, na wieczną w potomne wieki pamięć dodruku podane, Wilno 1750
 • Bartoszewicz K., Radziwiłłowie, Warszawa 1928
 • Chruszczyńska J., Pracownie hafciarskie i tkackie założone przez Annę z Sanguszków Radziwiłłową, [w:] Tkaniny artystyczne z wieków XVIII i XIX. Materiały sesji naukowej w Zamku Królewskim na Wawelu 21 marca 1991, Kraków 1997
 • Karkucińska W., Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676 – 1746). Działalność gospodarcza i mecenat, Warszawa 2000
 • Karkucińska W., Radziwiłłowa Anna Katarzyna z Sanguszków [w:] Konopczyński W. (red.), Polski Słownik Biograficzny, t. XXX, Kraków, Wrocław 1935-
 • Mańkowski T., Polskie tkaniny i hafty XVI-XVIII w., Wrocław 1954
 • Piramidowicz D., Fundacje sakralne podkanclerza litewskiego Kazimierza Leona Sapiehy (1609-1656). Wybrane zagadnienia z zakresu mecenatu magnackiego, [w:] Dubas-Urwanowicz E., Urwanowicz J. (red.), Fundator i mecenas. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, Białystok 2011
 • Powiat Biała Podlaska, Kolendo-Korczakowa K., Oleńska A., Zgliński M. (red.), [w:] „Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo lubelskie”, t. 8, z. 2, Warszawa 2006
 • Rachuba A., Radziwiłł Karol Stanisław h. Trąby (1669 – 1719), [w:] Konopczyński W. (red.), Polski Słownik Biograficzny, t. XXX, Kraków, Wrocław 1935-
 • Sajkowski A., Od „Sierotki” do „Rybeńki”: w kręgu radziwiłłowskiego mecenatu, Poznań 1968
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4889cee2-d973-486e-8702-53f5b6d94e5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.