PL EN


2004 | 1 | 55-64
Article title

Subtelna równowaga

Content
Title variants
EN
A Delicate Balance
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jest to recenzja książki Michaela J. Behe’ego, Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution (The Free Press, New York 1996), zawierającej krytykę teorii ewolucji. Autor, na początku swojej kariery uniwersyteckiej, zajmował się zagadnieniem krzepnięcia krwi i powstanie kaskady krzepnięcia krwi tłumaczył w kategoriach doboru naturalnego. Temat ten został poruszony przez Behe’ego, który stwierdził, że proces krzepnięcia krwi jest nieredukowalnie złożony, a w związku z tym nie mógł powstać na drodze stopniowych zmian ewolucyjnych. Niemniej, jak podkreśla autor, w ostatnich latach zgromadzono nadzwyczajną ilość świadectw ewolucji kaskady krzepnięcia krwi (badania nad duplikacją genów i tasowaniem egzonów), które w przytłaczający sposób przemawiają za słusznością wcześniejszych wniosków autora.
EN
It is a review of Michael J. Behe’s book titled Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution (The Free Press, New York 1996), containing the criticism of evolutionary theory. Author, at the beginning of his academic career, dealt with the issue of the blood clotting and he explained the origin of blood clotting cascade in terms of natural selection. This issue was discussed by Behe who stated that the blood clotting process is irreducibly complex and thus it could not have arisen through gradual evolutionary changes. Nevertheless, as author points out, in recent years an enormous amount of evidence of evolution of blood clotting (research over gene duplication and exon shuffling) has been accumulated which overwhelmingly bespeaks the soundness author’s earlier conclusions.
Year
Volume
1
Pages
55-64
Physical description
Contributors
References
  • R.F. DOOLITTLE, „The Comparative Biochemistry of Blood Coagulation”, Praca doktorska, Harvard University 1961.
  • Michael J. BEHE, Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution, The Free Press, New York 1996.
  • R.F. DOOLITTLE, „The Evolution of Verterbrate Blood Coagulation: A Case of Yin and Yang”, Thrombosis Haemostasis 1993, vol. 70, s. 24-28.
  • H. LEHMANN and D. CHARLESWORTH, „Observations on Haemoglobin P”, Biochemical Journal 1970, vol. 119, s. 43.
  • R.F. DOOLITTLE and D.F. FENG, „Reconstructing the History of Vertebrate Blood Coagulation of the Amino Acid Sequences of Clotting Proteins”, Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative Biology 1987, vol. 52, s. 869-874.
  • BUGGE et al., „Loss of Fibrinogen Rescues Mice from the Pleiotropic Effects of Plasminogen Deficiency”, Cell 1996, vol. 87, s. 709-719.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-488a656d-e772-4c64-9151-01d865566b50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.