PL EN


2016 | 4 | 29-43
Article title

Doświadczenia Szwecji w przyjmowaniu uchodźców

Authors
Content
Title variants
EN
Sweden’s experience in refugees recepti on
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł opisuje doświadczenia Szwecji w przyjmowaniu uchodźców – kraj ten w większym stopniu niż pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej wziął na siebie odpowiedzialność za zapewnienie uchodźcom schronienia. Podczas gdy niektóre kraje europejskie, w tym Polska, odmówiły przyjęcia uchodźców w ogóle bądź zgodziły się jedynie na przyjęcie niewielkiej ich liczby, Szwecja – jako kraj szczycący się gościnnością wobec imigrantów – otworzyła się na przybyszów spoza Europy. Jednocześnie jednak poniosła koszty tej niepopularnej w Europie postawy.
EN
Article describes experiences of Sweden in refugees reception – this country took a responsibility for providing shelter to refugees to a greater extent that other EU Member States. While some European countries, including Poland, have refused to accept refugees altogether or have agreed to accept only a small number of them, Sweden – as a country with hospitality to immigrants – opened up to newcomers outside Europe. Simultaneously Sweden has borne a cost of this unpopular attitude.
Year
Issue
4
Pages
29-43
Physical description
Dates
published
2017-04-18
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-488c6a3e-5338-4d7a-a780-86a102b11078
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.