PL EN


2013 | 1(21) | 450-460
Article title

[Recenzje] Polśko-ukrajinśki stosunki w 1942–1947 rokach u dokumentach OUN ta UPA, red. Wołodymyr Wiatrowycz, t. 1–2, Lwiw 2011, ss. 1365 oraz Wołodymyr Wiatrowycz, Druha polśko-ukrajinśka wijna 1942–1947, Wydawnyczyj dim „Kyjewo-Mohylanśka Akademija”, Kyjiw 2011, ss. 288

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
  • W. Wiatrowycz, Sotennyj „Burłaka”, Lwiw 2000, Litopys UPA. Nowa serija, t. 14, Kyjiw–Toronto 2010, G. Motyka, Ukraińska partyzantka 1942–1960, Warszawa 2006, I. Iliuszyn, Ukrajinśka Powstanśka Armija i Armija Krajowa. Protystojannia w Zahidnij Ukrajani (1939–1945 rr.), Kyjiw 2009, W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, Warszawa 2000, t. 1, M. Siwicki, Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich, t. 3, Warszawa 1994, Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej, red. W. Bułhak, Warszawa 2008, J. Caruk, Trahedija wołynśkych sił. Ukrajinśki ta polśki żertwy zbrojnoho protystojannia na Wołyni. Wołodymyr-Wołynśkyj rajon, Lwiw 2003, I. Puszczuk, Trahedija ukrajinśko-polśkoho protystojannia na Wołyni 1938–1945 rokiw. Horochiwśkij rajon, Łućk 2010, Wojna wyzwoleńcza narodu polskiego w latach 1939–1945, oprac. T. Rawski, Z. Stąpor, J. Zamojski, Warszawa 1963, G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Kraków 2011, Litopys UPA, t. 26, Toronto–Lwiw 2001, A.L. Sowa, Stosunki polsko-ukraińskie 1939–1947, Kraków 1998, W. Weryha, Dorohami druhoj świtowoj wijny, Toronto 1981, Ł. Szankowśkyj, Ukrajińśka Powstancza Armija [w:] Istorija ukrajińskoho wijśka, Winnipeg 1951, s. 699, Litopys UPA, t. 5, Toronto 1984, Polśko-ukrajinśki stosunki w 1942–1947 rokach u dokumentach OUN ta UPA, red. t. 1, Wołodymyr Wiatrowych, Lwiw 2011, A. Bolanowski, Ukraińcy i Polacy w niemieckich formacjach policyjnych na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1942–1944 [w:] Polska-Ukraina: trudne pytania, Warszawa 2009, t. 11, s. 78, G. Motyka, W kręgu „Łun w Bieszczadach”, Warszawa 2009, R. Kabaczij, Wygnani na stepy. Przesiedlenia ludności z Polski na południe Ukrainy w latach 1944–1946, Warszawa 2012, G. Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948, Toruń 2005, Ł. Szankowśkyj, UPA [w:] Istorija ukrajinśkoho wijska 1917–1995, Lwiw 1996, , P. Mirczuk, Ukrajinśka Powstanśka Armija 1942–1952, München 1952, M. Łebed, UPA. Ukrajinśka Powstanśka Armija. Jiji heneza, rist i diji u wyzwolnij borot’bi ukrajinśkoho narodu za Ukrajinśku Samostijnu Sobornu Derżawu, Drohobycz 1993
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-488c74ab-d797-406c-9111-b5f43404b58b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.