PL EN


2014 | 41 | 2(479) | 16-21
Article title

Wokół zatrudnienia cudoziemców z państw trzecich w Polsce

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
On employment of thrid-country nationals in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
From 2007 to 2008 Poland largely liberalised its immigration policy. This process aimed to increase the employment of foreigners in Poland with a view to supplementing the labour market shortages. The article analyses the changes in the scale of foreigners’ employment that took place from 2008 to 2012, using data sourced from the Ministry of Labour and Social Policy and Social Insurance Institution. On this basis, the introduced changes and their effectiveness was assessed. Moreover the article contains recommendations which, if carried into effect, might result in increased effectiveness of Polish migration policy
PL
Polska w latach 2007–2008 dokonała znaczącej liberalizacji prowadzonej polityki imigracyjnej. Miało to spowodować wzrost zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, tak aby uzupełniali oni niedobry na rynku pracy. Artykuł analizuje zmiany skali zatrudnienia cudzoziemców, jakie miały miejsce w latach 2008–2012. Wykorzystane do tego zostały dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na tej podstawie dokonano oceny wprowadzonych zmian oraz ich efektywności. W artykule znajdują się także rekomendacje, których zastosowanie spowodowałoby zwiększenie efektywności polskiej polityki imigracyjnej.
Year
Volume
41
Issue
Pages
16-21
Physical description
Contributors
  • Ośrodek Badań nad Migracjami, Instytut Polityki Społecznej UW
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4897f95f-c11d-4d2b-9f3e-28a3b2a3518c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.