PL EN


2016 | 1(6) Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego: aspekty militarno-polityczne | 219-235
Article title

WYKORZYSTANIE ARTYLERII W KONFLIKCIE UKRAIŃSKIM

Authors
Content
Title variants
EN
The usage of artillery in the Ukrainian conflict
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach zapanowało błędne przekonanie, że królowa broni – artyleria – utraciła swoje dotychczasowe znaczenie na nowoczesnym polu walki; dotyczyło to zwłaszcza uzbrojenia o trakcji ciągnionej. Tymczasem przebieg działań zbrojnych na terenach wschodniej Ukrainy, nagminne użycie broni artyleryjskiej przez obie strony konfliktu – w tym właśnie artylerii holowanej – dowodzi, że w konflikcie konwencjonalnym ten rodzaj uzbrojenia nie odszedł jeszcze do lamusa. Analiza wykorzystania środków artyleryjskich przez obie strony konfliktu, wysoka skuteczność działania ognia artyleryjskiego, powodującego – według różnych danych – do 85% ofiar po obu stronach konfliktu, wskazują na ogromną rolę, jaką na polu walki odrywa ten rodzaj wojsk.
EN
Not long time ago it seemed that on the modern battlefield some categories of weaponry – including artillery – will not play a major role. The conflict in the eastern Ukraine shows how wrong we were and that this view should be quickly revised. Undoubtedly the war in Donbas region showed, that the artillery still plays an important role in the conventional conflict. Moreover, we can conclude, that in certain cases the artillery usage is almost crucial. The importance of artillery usage is emphasized by the experts in military and observers of the Ukrainian conflict – some of them cite the data, that up to 85% of casualties on both sides are caused by the artillery fire.
References
 • Dz. U. z 15.07.2014 r., poz. 558, Uchwała nr 123 Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”.
 • Banaś Ł., Przyszłość artylerii holowanej, „Narodowe Centrum Studiów Strategicznych”, Warszawa, styczeń 2014.
 • Ferguson J., Jenzen-Jones N.R., Raising Red Flags: An Examination of Arms & Munitions in the Ongoing Conflict in Ukraine, “Armament Research Services”, Research Report No. 3, November 2014.
 • Fryc M., Strategiczne konsekwencje cięć w wydatkach obronnych państw członkowskich NATO, „Bezpieczeństwo Narodowe”, III/2015, s. 51-66.
 • Karber P.A., „Lessons Learned” from the Russo-Ukrainian War. Personal Observations, The Potomac Foundation, 6.07.2015.
 • Mróz M., Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, „Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz”, Raport nr 74, 05. 1995.
 • <http://www.peoplesproject.com/en/bpla/> (10.12.2015).
 • <http://www.peoplesproject.com/en/first-peoples-uav-complex/> (20.12.2015).
 • Amerykański radar w rosyjskich rękach, <http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=15770> (10.12.2015).
 • Annanikova L., Oto porozumienie z Mińska punkt po punkcie, <http://wyborcza.pl/1,75477,17395611,Oto_porozumienie_z_Minska_punkt_po_punkcie.html> (10.12.2015).
 • Bellingcat Report – Origin of Artillery Attacks on Ukrainian Military Positions in Eastern Ukraine Between 14 July 2014 and 8 August 2014, <https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/02/17/originof-artillery-attacks/> (10.12.2015).
 • Dura M., Radary artyleryjskie dla rosyjskiej armii. Trafią na Ukrainę? < http://www.defence24.pl/193571,radary-artyleryjskie-dla-rosyjskiejarmii-trafia-na-ukraine> (10.12.2015).
 • Dura M., Ukraina wytacza najcięższą artylerię przeciwko Rosji, <http://www.defence24.pl/news_ukraina-wytacza-najciezsza-artylerieprzeciwko-rosji%C2%A0> (10.12.2015).
 • Duszczyk M., Polskie drony dla ukraińskiej armii, <http://www.rp.pl/Przemysl-Obronny/309289920-Polskie-drony-dlaukrainskiej-armii.html#ap-1> (10.12.2015).
 • Interview: Lt. Gen. Ben Hodges, <http://www.defensenews.com/story/defense/policybudget/leaders/interviews/2015/03/27/lt-gen-ben-hodges/70573420/> (10.12.2015).
 • Januła E., Kasińska M., Siły Zbrojne Ukrainy – potęga czy fikcja?, <http://geopolityka.org/analizy/eugeniusz-janula-malgorzata-kasinskasily-zbrojne-ukrainy-potega-czy-fikcja> (10.12.2015).
 • Lang P., Drony z crowdfoundingu. Społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie, <http://jagiellonski24.pl/2015/11/04/drony-z-crowdfundinguspoleczenstwo-obywatelskie-na-ukrainie/> (10.12.2015).
 • NATO: Ukraina używa przeciwko separatystom rakiet balistycznych, <http://www.studium.uw.edu.pl/?post/19308> (10.12.2015).
 • Nawała rakiet tuż obok bloków. Separatyści złapani na gorącym uczynku, < http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/salwa-rakiet-gradw-donbasie-artyleria-w-doniecku,494836.html> (10.12.2015).
 • OBWE stwierdziła na Ukrainie obecność rosyjskiego systemu rakietowego TOS-1, <http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,OBWEstwierdzila-na-Ukrainie-obecnosc-rosyjskiego-systemu-rakietowegoTOS-1,wid,17886532,wiadomosc.html> (10.12.2015).
 • Politowski B., Świętują Wojska Rakietowe i Artylerii, <http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/10663?t=SwietujaWojska-Rakietowe-i-Artylerii> (10.12.2015).
 • Porozumienie w Mińsku ws. wschodniej Ukrainy, <http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Porozumienie-w-Minsku-wswschodniej-Ukrainy,wid,16897811,wiadomosc.html?ticaid=116e8d> (10.12.2015).
 • Sabak J., Ćwiczenia ukraińskiej armii z użyciem rakiet balistycznych, <http://www.defence24.pl/73168,cwiczenia-ukrainskiej-armii-zuzyciem-rakiet-balistycznych> (10.12.2015).
 • Self-Propelled Gun (SPG) Strength by Country, <http://www.globalfirepower.com/armor-self-propelled-guns-total.asp> (10.12.2015).
 • Separatyści strzelają rakietami do ukraińskiej armii. Zginęło 23 żołnierzy, <http://wyborcza.pl/1,76842,16311388,Separatysci_strzelaja_rakietami_do_ukrainskiej_armii_.html> (10.12.2015).
 • Stany Zjednoczone wysyłają na Ukrainę drony i wozy pancerne, <http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1396979,Stany-Zjednoczonewysylaja-na-Ukraine-drony-i-wozy-pancerne> (10.12.2015).
 • Towed Artillery Strength by Country, <http://www.globalfirepower.com/armor-towed-artillery-total.asp> (10.12.2015).
 • Trojan M., Artyleria wychodzi z lamusa, <http://www.kresy.pl/publicystyka,analizy?zobacz%2F-artyleriawychodzi-z-lamusa> (10.12.2015).
 • Wilewski K., Artyleria przyszłości, < http://www.polskazbrojna.pl/home/articleshow/14390?t=Artyleria-przyszlosci> (10.12.2015).
 • Wilk A., Olszański T., Górecki W., Porozumienie mińskie – rok gry pozorów, OSW, , http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-02-10/porozumienie-minskie-rok-gry-pozorow> (20.02.2016).
 • Wywiad USA: Rosja ogniem z artylerii wspiera separatystów na Ukrainie, <http://www.tvp.info/16175844/wywiad-usa-rosja-ogniem-zartylerii-wspiera-separatystow-na-ukrainie> (10.12.2015).
 • Ukraine – Ground Forces Equipment, <http://www.globalsecurity.org/military/world/ukraine/groundforcesequipment.htm> (10.12.2015).
 • Ukraińcy uzbrajają się w Piwonie, <http://dziennikzbrojny.pl/aktualnosci/news,2,8342,aktualnosci-zeuropy,ukraincy-uzbrajaja-sie-w-piwonie> (10.12.2015).
 • US hands over advanced radar systems to Ukraine, <http://uatoday.tv/politics/us-hands-over-advanced-radar-systems-toukraine-534297.html> (10.12.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-489b3c95-573e-4723-b072-9446d1a03901
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.