Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 97 | 1 | 47-63

Article title

POLFIE: współczesna gramatyka formalna języka polskiego

Title variants

EN
POLFIE: a contemporary formal grammar of Polish

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia nową gramatykę formalną języka polskiego, POLFIE, zgodną z teorią Lexical Functional Grammar. Artykuł wprowadza podstawy teorii LFG, omawia sposób, w jaki reprezentowane są struktury składniowe w LFG, a następnie przedstawia możliwości formalizmu LFG na przykładzie analizy wybranych zjawisk języka polskiego w POLFIE. Artykuł pokazuje, że teoria LFG umożliwia sformalizowany, adekwatny i głęboki lingwistycznie opis zjawisk składniowych takich jak: kontrola składniowa, argumenty predykatywne, haplologia się, zależności nielokalne i koordynacja; uwzględnia również interakcje między nimi. Gramatyce POLFIE towarzyszy jej komputerowa implementacja w XLE.
EN
This paper presents the new formal grammar of Polish, POLFIE, couched in Lexical Functional Grammar. The paper introduces the basics of LFG, discusses the way of representing syntactic structures in LFG and demonstrates the power of the LFG formalism on the basis of the analysis of selected phenomena of Polish in POLFIE. The paper shows that the LFG theory makes it possible to provide a formalised, adequate and linguistically deep description of syntactic phenomena such as: syntactic control, predicative arguments, the haplology of ‘się’, unbounded dependencies and coordination; it also takes into account interactions between these. POLFIE is accompanied by a computer implementation in XLE.

Keywords

PL
EN
grammar   LFG   Polish   syntax  

Journal

Year

Volume

97

Issue

1

Pages

47-63

Physical description

Contributors

  • Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  • Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa; Uniwersytet Warszawski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-489f7cf7-93f5-4939-bcf9-a1ca037d5c93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.