PL EN


2012 | 2(25) | 27-45
Article title

Przedmiot i metodologia rozprawy doktorskiej pt. Rola wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości

Title variants
EN
The Subject and Methodology of Ph.D. Dissertation “The Role of EU Specialised Agencies in the Field of Justice and Home Affairs”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie problematyki, zakresu badań oraz metodologii rozprawy doktorskiej pt. „Rola wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości”, przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. K.A. Wojtaszczyka i obronionej przez autorkę na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w lipcu 2012 r. W artykule zdefiniowany zostaje problem badawczy, a także wskazane przesłanki wyboru tematu dysertacji. Autorka wykazuje, iż przedmiot omawianej rozprawy ma charakter politologiczny, wskazując jednocześnie wpływ rezultatów projektu na rozwój dyscypliny. W artykule zaprezentowany zostaje zarys problematyki badawczej, cel pracy, zakres badań, ograniczniki analizy, aktualny stan wiedzy na badany temat, pytania badawcze sformułowane przez autorkę w poszczególnych rozdziałach, hipoteza pracy oraz zastosowana metodologia. W ostatniej części artykułu wypunktowane zostają wnioski badawcze, a także rekomendacje odnoszące się do dalszych badań w tym zakresie. Niniejszy artykuł potwierdza naukowy charakter oraz wiarygodność wniosków badawczych wyciągniętych przez autorkę w dysertacji pt. „Rola wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości”. Artykuł może być traktowany jako źródło inspiracji oraz cenna wskazówka dla młodych naukowców, którzy właśnie rozpoczynają proces przygotowywania własnej rozprawy doktorskiej.
EN
Celem The aim of the article is to present the research topic, scope and methodology of Ph.D. thesis entitled “The role of EUspecialised agencies in the field of justice and home affairs”, successfully defended by the author under the academicsupervision of Professor K. A. Wojtaszczyk at the Faculty of Journalism and Political Science (University of Warsaw) in July 2012. Thearticle defines the research problem and shows the main motives that have led the author to investigate “The role of EU specialised agencies in the field of justice and home affairs”. The author proves the political character of the topic and shows how project results can influence the discipline of political science. The article presents a broad outline of the thesis, purposes, scope and limitations of the study, actual knowledge on the subject, research questions (addressed in each chapter), hypothesis and scientific methodology. The last part of the article contains dissertation conclusions and recommendations for a further research. The article confirms scientific character and credibility of the final results of Ph.D. dissertation “The role of EU specialised agencies in the field of justice and home affairs”. It can be an inspiration and useful instruction for doctoral students who are about to start their dissertation research projects.
Year
Issue
Pages
27-45
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • WDiNP, Uniwersytet Warszawski
References
 • Edeberg M., Trondal J., Agencification and Location. Does Agency Site Matter?, „ARENA Working Paper” 2010, no 3.
 • Ekelund H., The agencification of Europe: explaining the establishment of European Community agencies, 2010.
 • Eurojust i jego miejsce w europejskiej współpracy sądowej, „Państwo i Prawo” 2003, nr 4.
 • Eurojust – Europejska Współpraca Sądowa, „Prokuratura i Prawo” nr 1/2002.
 • Groenleer M., The Autonomy of European Union Agencies. A Comparative Study of Institutional Development, Hague 2009.
 • Gruszczak A., Unia Europejska wobec przestępczości, Kraków 2002.
 • Grzelak A., Reforma Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości przygotowany w ramach szerszej publikacji Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, J. Barcz (red.), Warszawa 2008.
 • Grzelak A., Unia Europejska na drodze do Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, „Zeszyty Centrum Europejskiego Natolin” 2009, nr 37.
 • Grzelak A., III filar Unii Europejskiej. Instrumenty prawne, Warszawa 2008.
 • Jasiński F., Walka z rasizmem i ksenofobią w Unii Europejskiej, Warszawa 2000.
 • Jura J., Skiba T., Europol, Warszawa 2005.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu i Rady „Przyszłość agencji europejskich”, KOM(2008) 135 wersja ostateczna, Bruksela 11.03.2008.
 • Kowalski J., Lamentowicz W., Winczorek P., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1981.
 • Levi-Faur D., Regulatory Networks & Regulatory Agencisifation: Toward a Single European Regulatory Space, „Jerusalem Papers on Regulation & Governance” 2010, no. 30.
 • Majone G., The Agency Model: The Growth of Regulation and Regulatory Institutions in the European Union, http://aei.pitt.edu/786/01/scop97_3_2.pdf.
 • Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, F. Jasiński i K. Smoter (red.), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005.
 • Ostanta W., Europejski Urząd Policji (Europol): instytucja europejskiego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości, Poznań 2007.
 • Safjański T., Europejskie Biuro Policji Europol. Geneza, główne aspekty działania, perspektywy rozwoju, Warszawa 2009.
 • Serzysko A., Zmiany w działalności Eurojust, „Prokuratura i Prawo” nr 4/2010.
 • Szapiro M., The Framework for European Regulatory Agencies: a Balance Between Accountability and Autonomy, The European Consortium for Political Research Conference (Budapest, 8–11.09.2005).
 • Wawrzyk P., Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 • Wawrzyk P., Polityka Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2007.
 • Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2001.
 • III filar Unii Europejskiej po Traktacie Nicejskim przygotowany w ramach publikacji Traktat Nicejski, A. Podraza (red.), Lublin 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48a29483-0578-4da6-9519-af34581831e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.