PL EN


2014 | 7 | 2(13) | 189-204
Article title

Użytkownicy wobec nowej Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Content
Title variants
EN
Readers’ expectations towards the new building of the Kazimierz Wielki University Library in Bydgoszcz
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W październiku 2013 r. Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rozpoczęła swoją działalność w nowym, niezwykle okazałym i nowoczesnym gmachu. Budynek zaprojektowany został w taki sposób, aby nowe rozwiązania architektoniczne sprzyjały rożnym formom nauki, aktywności i spędzania wolnego czasu. Aby pełniej odpowiedzieć na potrzeby użytkowników, na początku 2013 r. przeprowadzono badania, które miały na celu rozpoznanie ich oczekiwań wobec nowej biblioteki. Artykuł prezentuje analizę uzyskanych wyników.
EN
In October 2013 the Library of the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz started its operations in a new, grand and modern building. The building was designed to facilitate, through new architectural solutions, various forms of user activity. To fully respond to the needs of the users, a study was conducted in early 2013 aimed at recognising their expectations of the new library building. The article presents the analysis of these findings.
Year
Volume
7
Issue
Pages
189-204
Physical description
Dates
published
2014-12
Contributors
author
References
  • Bieńkowska Barbara, Chamerska Halina, Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.
  • Chlewicka Aldona, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w nowym gmachu, „Forum Bibliotek Medycznych” 2013, nr 2, s. 328−341.
  • Dubowik Henryk, Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, [w:] Rola i funkcje bibliotek Wyższych Szkół Pedagogicznych w Polsce, pod red. Zofii Sokół, Rzeszów 1992, s. 81−87.
  • Konieczna Danuta, Współczesne trendy architektury bibliotecznej a zmieniające się wymagania użytkowników, [w:] Biblioteki XXI wieku − czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 19−21 czerwca 2006 r.: materiały konferencyjne, Łódź 2006, s. 221−223.
  • Weryho Maciej, Kształcenie użytkowników elektronicznych źródeł informacji w Bibliotece Głównej UKW w Bydgoszczy, „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” 2010, nr 2, s. 8−13.
  • Zmitrowicz Małgorzata, Wystawy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, „Bibliotekarz” 2008, nr 6, s. 23−26.
  • Zysiak Agata, Jak pozostać wiernym w niestałym świecie? Czym, gdzie i dla kogo ma być nowoczesna biblioteka?, [w:] Biblioteka jako „trzecie miejsce” – międzynarodowa konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego: materiały konferencyjne, pod red. Marii Wrocławskiej, Justyny Jerzyk-Wojteckiej, Łódź 2011, s. 22−25.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48a93e56-407c-4340-95dc-07dc353f1818
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.