PL EN


2017 | 24 | 69-81
Article title

Konsekwencje współczesnego kryzysu idei Boga według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

Content
Title variants
EN
Joseph Ratzinger/Benedict XVI on the contemporary crisis of the idea of God and its consequences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„Prawdziwym problemem naszej epoki jest «kryzys Boga»” – stwierdza Joseph Ratzinger/Benedykt XVI. W jego dorobku naukowym, jak i przepowiadanym kerygmacie odnaleźć możemy precyzyjne wypunktowanie przyczyn tego zjawiska, jak również konsekwencje zachodzących zmian i procesów dla życia religijnego, teologii oraz współczesnej kultury. W swych tekstach emerytowany papież jawi się nie tylko jako bystry obserwator obecnych we współczesnym świecie zjawisk, ale również jako osoba przestrzegająca przed ich negatywnymi skutkami oraz formułująca propozycje rozwiązań pojawiających się problemów.
EN
Joseph Ratzinger/Benedict XVI states that “The true problem of our times is the «Crisis of God»”. In his scientific achievements and the proclaimed kerygma all the reasons for that phenomenon can be found. Moreover, he indicates the consequences of the changes and processes for the religious life, theology and contemporary culture. The retired Pope appears in his works not only as an astute observer of the modern world’s phenomena but also the one who warns against its negative effects. At the same time he formulates solutions to the emerging problems.
Contributors
 • Katedra Historii Dogmatów Wydzial Teologiczny UKSW w Warszawie, jbabinski@wp.pl
 • WSD w Pelplinie
References
 • Bachanek, Grzegorz. „Psychologia a teologia. Miejsce spotkania w antropologicznej refleksji J. Ratzingera”. Studia Teologii Dogmatycznej 1 (2015): 31–47.
 • Benedykt XVI. Caritas in veritate. O integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie. Kraków: Wydawnictwo M, 2009.
 • Benedykt XVI. Deus caritas est. Bóg jest miłością. Kraków: Wydawnictwo M, 2006.
 • Benedykt XVI. Myśli duchowe. Poznań: Wydawnictwo W drodze, 2008.
 • Benedykt XVI. „«Niech św. Augustyn będzie dla nas wzorem dialogu i rozumu». Spotkanie ze wspólnotą akademicką na dziedzińcu uniwersytetu, Pawia, 22 kwietnia 2007 r.” L’Osservatore Romano, 6 (2007): 12.
 • Benedykt XVI. O sensie bycia chrześcijaninem. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2006.
 • Benedykt XVI. Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu. W rozmowie z Peterem Seewaldem. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2011.
 • Berliński, David. Szatańskie urojenie. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2009.
 • Bonete Perales, Enrique. Filósofos ante Christo. Madrid: Edición Tecnos, 2015.
 • Borowik, Irena. „Socjologia religii w XX wieku. Od «odkrycia» sekularyzacji do jej zanegowania”. Ateneum Kapłańskie 141, 12 (2003): 34–45.
 • Coreth, Emerich. Gott im philosophischen Denken. Stuttgart–Berlin–Köln: Verlag W. Kohlhammer, 2001.
 • Cuppit, Don. Po Bogu. O przyszłości religii. Warszawa: Wydawnictwo CIS, 1998.
 • Dawkins, Richard. Bóg urojony. Warszawa: Wydawnictwo CIS, 2007.
 • Gutowski, Piotr. „Czym jest «nowy ateizm»”?. W: Nauki przyrodnicze a nowy ateizm, red. M. Słomka, 7–20. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.
 • Lilla, Mark. Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny Zachód. Warszawa: Wydawnictwo WAB, Warszawa 2009.
 • Mariański, Janusz. „Sekularyzacja a nowe formy religijności”. Roczniki Nauk Społecznych 1 (2009): 33–68.
 • Neusch, Marcel. U źródeł współczesnego ateizmu. Sto lat dyskusji na temat Boga. Paris: Ed. du Dialogue, 1980.
 • Ratzinger, Joseph. Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem/Benedyktem XVI rozmawia Peter Seewald. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2005.
 • Ratzinger, Joseph. Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1995.
 • Ratzinger, Joseph. Duch liturgii. Poznań: Wydawnictwo Christianitas, 2002.
 • Ratzinger, Joseph. Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1999.
 • Ratzinger, Joseph. „O nihilizmie, piekle i kryzysie w Kościele. Rozmowa z kardynałem Józefem Ratzingerem”. Fronda 5 (1999): 6–21.
 • Ratzinger, Joseph. Patrzeć na Chrystusa. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2005.
 • Ratzinger, Joseph. Raport o stanie wiary. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori. Kraków–Warszawa–Struga: Wydawnictwo Michalineum, 1986.
 • Ratzinger, Joseph. Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2005.
 • Ratzinger, Joseph. Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2004.
 • Ratzinger, Joseph. Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1994.
 • Ratzinger, Joseph. „Wybierzmy życie”. W: Niech jaśnieje światło Boże. Duchowa wizja Ojca Świętego Benedykta XVI, red. Ray Moynihan, 148. Kraków: Wydawnictwo AA, 2006.
 • Ratzinger, Joseph,/Benedikt XVI. Dogma und Verkündigung. Donauwörth: Wewel Verlag, 2005.
 • Ratzinger, Joseph,/Benedykt XVI. Jezus z Nazaretu. Część I: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia. Kraków: Wydawnictwo M, 2007.
 • Ratzinger, Joseph,/Benedykt XVI. Kościół. Wspólnota w drodze. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2009.
 • Ratzinger, Joseph,/Benedykt XVI. Na początku Bóg stworzył… Cztery kazania o stworzeniu i upadku. Konsekwencje wiary w stworzenie. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2006.
 • Ratzinger, Joseph,/Benedykt XVI. O sensie bycia chrześcijaninem. Kraków: Wydawnictwo Salwator, Kraków 2006.
 • Recuero, José Ramón. La cuestión de Dios. Diálogos con Descartes, Feuerbach, Marx, Nietzsche y Ratzinger. Madrid: Edición Biblioteca Nueva, 2008.
 • Rychlicki, Czesław. Bóg jest miłością: refleksja nad encykliką Benedykta XVI. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2006.
 • Spaemann, Robert. „Pytanie o znaczenie słowa «Bóg»”. Communio 1 (1982): 20–28.
 • Szymik, Jerzy. „Pożądający winnicy. Agnostycyzm, ateizm i antyteizm w ocenie J. Ratzingera/Benedykta XVI”. Poznańskie Studia Teologiczne 28 (2014): 131–145.
 • Szymik, Jerzy. „Wobec dechrystianizacji. Joseph Ratzinger/Benedykt XVI o zasadach i duchowości nowej ewangelizacji”. Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 2 (2013): 169–181.
 • Śliwiński, Piotr Jordan. „Sekty i ruchy religijne w zglobalizowanym świecie”. W: Globalopolis. Kosmiczna wioska. Szanse i zagrożenia, red. Robert Borkowski, 220–243. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2003.
 • Taylor, Charles. „Świecka epoka i różne ścieżki wiary”. Znak 10 (2010): 20–29.
 • Zwoliński, Andrzej. Pogubieni w wartościach. Obraz współczesnej religijności. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48ab402f-9e4e-487a-a1d5-c6b15f9fe542
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.