PL EN


2012 | 15 | 199-205
Article title

Publikacje za lata 2010-2012

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
15
Pages
199-205
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Wadowickie Centrum Kultury
References
 • Bogunia-Paczyński A., Karol Malczyk – malarz aniołów z Barwałdu, w: Małopolska. Regiony – regionalizmy – Małe Ojczyzny, red. E. Chudziński, t. XII, Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury, Kraków 2010
 • Druga wojna światowa pod Babią Górą. Księga strat, red. P. Sadowski, K. Słabosz-Palacz, Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Biblioteka Babiogórska t. 3, Kraków-Zawoja 2011
 • Gil C. OCD, Karmelici Bosi w Wadowicach, Kraków 2010
 • Gil C. OCD, Ludzie z wadowickiej Górki, Kraków 2012
 • Gil C. OCD, Ojciec Rudolf Warzecha (1919-1999), Wadowice 2010
 • Graff T., Kultura religijna i intelektualna prowincji małopolskiej w późnym średniowieczu i w początkach doby nowożytnej na przykładzie Wadowic, w: Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku, red. W. Szymborski, J. Kozioł, Tarnów 2011
 • Graff T., Wadowiczanie w Krakowie. Kariera akademicka i kościelna Marcina Wadowity i jego poprzedników, „Analecta Cracoviensia”, XLIII, 2011
 • Józef Herzog, Żołnierz Niepodległości. Wspomnienia i dokumenty, oprac. i red. P. Wywiał, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2010
 • Musiał M., Śladami kultury góralskiej w Beskidzie Małym, Andrychów 2010
 • Jurczak Z., Wadowiczanie, Wadowice 2012
 • Koźbiał K., Nowakowski A., Dzieje szkoły w Choczni Dolnej. W stulecie zbudowania szkoły (1911-2011), Rzeszów 2011
 • Koźbiał K., Nowakowski A., Szkoła w Ponikwi z perspektywy istnienia placówki oświatowej (1885-2010), Wadowice 2010
 • Nowakowski A., Zarys dziejów szkolnictwa w Ryczowie. W 175-lecie powstania szkoły w Ryczowie (1837-2012), Rzeszów 2012
 • Ratajczak T., Książki religijne i quasi – religijne z wadowickich oficyn drukarskich (1825-1940), Warszawa 2010
 • Siwiec – Cielebon M., Vinctis non victis: pokonanym nie zwyciężonym: wadowicka lista katyńska: synowie ziemi wadowickiej i żołnierze garnizonu Wadowice polegli i pomordowani w wyniku agresji sowieckiej 1939-1940 r., Wadowice 2010
 • Spacerkiem po Wadowicach. Twórczość Adama Deca, oprac. M.Wojtanek, Wadowice 2011
 • Suknarowski F., Kamie, nakładem rodziny Suknarowskich, Wadowice 2012
 • Janina Barbara Górkiewiczowa. Pisarka z Mucharza, red. K. Wądolny – Tatar, Kraków – Mucharz 2012
 • Franciszek Suknarowski. Rzeźba, malarstwo, grafika, rysunek, medalierstwo, Wadowice 2012
 • Witkowski M., Kalendarium życia i pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II, Wadowice 2011
 • Wolanin D., Anioły mojego dzieciństwa, Nowy Sącz 2012
 • Wypisy z kościelnych akt wizytacyjnych z lat 1595-1877 i inne dokumenty dotyczące parafii i wsi Wysoka, oprac. ks. T. Madoń SAC, Ząbki 2012
 • Zieliński J. OCD, Serce szeroko otwarte. Życie sługi Bożego ojca Rudolfa Warzechy OCD, Kraków 2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1505-0181
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48b16b14-08f0-4fe5-bb3b-b1aa3ca48efc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.