PL EN


2007 | 3 | 2 | 63-81
Article title

Meandry dialogu. Polacy i Żydzi w dyskursie prasowym międzywojennego Białegostoku

Content
Title variants
EN
Windings of Dialogue.Poles and Jews in the press discourse in Bialystok (1919 – 1939)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents how the discourse analysis can be used in the ethnic studies. The theoretical base of this study is developed with two varieties of Critical Discourse Analysis: the Vienna School (R. Wodak) and cognitive-oriented approach (T. van Dijk). The study is concerned with the press discourse of Polish-Jewish relations in the interwar Bialystok.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia próbę zastosowania pojęcia dyskursu w badaniu zjawiska etniczności. Głównymi inspiracjami teoretycznymi były prace związane z dwoma nurtami krytycznej analizy dyskursu: szkołą wiedeńską (R. Wodak) oraz kognitywną analizą dyskursu (T. van Dijk). Zbadano jeden z historycznych przejawów publicznego dyskursu etnicznego dotyczącego stosunków polsko-żydowskich prezentowanych w międzywojennej lokalnej prasie w Białymstoku.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
63-81
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48b7777f-e5ac-4795-b155-db81e9f21b33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.