Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 (809) | 32-46

Article title

Idea gospodarki o obiegu zamkniętym na przykładzie elektro-sprzętu

Authors

Title variants

EN
Concept of Circular Economy in Example of Electrical Home Appliances

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule opisano model gospodarki zamkniętej, której idea i założenia preferowane będą w przyszłości przez Państwa członkowskie Unii Europejskiej. Społeczeństwa nie są na tyle zamożne, aby w bardzo krótkim czasie wymieniać na nowe artykuły gospodarstwa domowego, maszyny, urządzenia, sprzęt użytkowy, samochody i wiele innych produktów będących w eksploatacji. Z badań oraz analiz własnych realizowanych dla potrzeb firm logistycznych wynika, że produkty przeznaczone do utylizacji niejednokrotnie mogłyby pracować jeszcze przez dziesiątki lat a są wymieniane na nowe. Współczesny sprzęt przy istniejącym poziomie techniki, technologii i organizacji pracy powinien być: trwały i niezawodny, ekonomiczny, poprawnie funkcjonujący oraz naprawialny. Wiedza, umiejętności i doświadczenie ludzi pozwala na projektowanie, produkcję oraz eksploatację urządzeń bez tzw. „słabych ogniw”, które w wielu przypadkach determinując trwałość i niezawodność działania przyczyniają się do ogromnych strat społecznych i gospodarczych. Racjonalna eksploatacja sprzętem poparta stosownymi przepisami może być powodem do obniżania kosztów zarówno użytkowania jak i odnowy oraz istotnego wydłużenia cykli życia produktów. Współcześnie wiele firm stawia na jakość swoich wyrobów i usług, której poziom w ostatnich latach istotnie się poprawił. W artykule zaprezentowane są głęboko przemyślane zmiany, które w połączeniu z analizą statystyczną uzasadniają wdrożenie nowych, dotychczas niespotykanych rozwiązań, również organizacyjnych. Całość przemyśleń związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym jest spójna, ukierunkowana na ekologię i gwarantuje poprawę wyników ekonomiczno- finansowych a także istotną obniżkę kosztów, również u producentów sprzętu.
EN
The article describes the concept of circular economy. Idea and concepts of which will be preferred by Economies of the European Union. Societies are not wealthy enough to be replacing their household electrical appliances, machines, cars and other products of everyday use. Internal research performed on behalf of logistical companies show that the products destined for recycling very frequently could be functioning for several years, but are replaced with new ones. Considering the technological advancements modern electrical appliances should be durable, reliable, economical, well-functioning and easy to maintain. Human knowledge allows the design and manufacturing of appliances without so called “weak links”, which in many cases by determining the durability and reliability of the appliances are causing huge social and economic losses. The article presents deeply thought trough changes that in conjunction with statistical analysis are justifying the introduction of new, unheard before organizational solutions. All concepts linked to the circular economy is coherent, directed at ecology and guarantees the improvement of financial and economic indicators and allows for lowering the costs of appliance manufacturers.

Contributors

author
  • dr inż. Dorota Wolak, adiunkt w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-48bb2365-d70f-41f0-9336-45d72e871ab7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.