PL EN


2018 | 14 | 36-46
Article title

Miejsce podatku PIT w polskim systemie podatkowym oraz jego udział we wpływach do budżetu państwa

Authors
Title variants
EN
Pit Tax in The Polish Tax System and Its Impact in The National Budget
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie jaki udział w budżecie państwa stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT oraz jakie jest jego miejsce w polskim systemie podatkowym. Pierwsza część pracy – teoretyczna – stanowi wprowadzenie do tematyki związanej z podatkami. Znajduje się w niej historyczne spojrzenie na problematykę podatków, opisane zostaną ich funkcje, a także przytoczone zostaną liczne definicje polskich ekonomistów. Przybliżony zostanie także system podatkowy jako całość, a także wyjaśniona zostanie konstrukcja samego podatku. Kolejna część pracy to już bezpośrednie nawiązanie do tematu, a więc udział podatku PIT w budżecie Polski oraz dynamika zmian na przestrzeni lat. Wskazana zostaną również miasta odpowiadające za największe wpływy budżetowe z tego tytułu. Dane pochodzić będą z oficjalnych publikacji Ministerstwa Finansów oraz doniesień prasowych z tematyki ekonomicznej.
EN
This paper aims to examine what is the share in the national budget of the personal income tax – PIT and what is its place in the Polish tax system. The first part of the thesis – theoretical – is an introduction to the subject related to taxes. It contains historical look at tax issues, their functions and will provide many definitions established by Polish economists. It will present the tax system and explain the construction of the tax itself. The second part of the work will directly refer to the topic – the share of PIT tax in the budget of Poland and the dynamics of changes over the years. Next, there will be shown cities responsible for the largest budget incomes. The data will come from official publications of the Ministry of Finance of the Republic of Poland and press reports on economic matters.
Year
Issue
14
Pages
36-46
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Gaudemet P.M., Finanse publiczne, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1990.
 • Harasimowicz J., Finanse i prawo finansowe, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1988.
 • Komar A., Cła, [w:] System instytucji prawno-finansowych PRL, Instytucje budżetowe, Warszawa 1985.
 • Kostecki A., Podatki przychodowe i podatki dochodowe, [w:] System instytucji prawno-finansowych, M. Weralski, t. 3, Instytucje budżetowe, cz. 2, Ossolineum, Wrocław 1985.
 • Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, LexisNexis, Warszawa 1996.
 • Majchrzycka-Guzowska A., Podatki w gospodarce narodowej, LexisNexis, Warszawa 1990.
 • Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 1996.
 • Wersalski M., Współczesne systemy podatkowe, TNOiK, Warszawa 1979.
 • Reniger H., Dochody państwowe, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1955.
 • Rybarski R., Nauka skarbowości, Sekcja Wydawnicza T-wa „Bratnia Pomoc” Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1932.
 • Wojciechowski E., Systemy podatkowe, [w:] System instytucji prawno-finansowych, M. Weralski, t. 3, Instytucje budżetowe, cz. 2, Ossolineum, Wrocław 1985.
 • http://tvn24bis.pl/pieniadze,79/dochody-z-pit-w-w-2018-r-prognozy-ministerstwa-finansow,808346.html.
 • http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=155&id=12092.
 • https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/dochody-w-2016-roku-ile-z-pit-ile-z-akcyzy/r509lew.
 • https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6084784/Informacja.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48c96a74-c756-46b9-b4b8-f26afae461b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.