PL EN


2011 | 5 | 23-39
Article title

Vero Italiano – niezwykły bohater powstania styczniowego. O literackiej biografii Elbano Stanislao de Bechi

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Vero Italiano - an extraordinary hero of the January Uprising. On the literary biography of Elbano Stanislao de Bechi
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of the article presents the character of Elbano Stanislao de Bechi – a hero of the January Uprising and his literary biography authored by Teresa Bojarska. The present author is interested in the biographer’s attitude to historical sources, her method of narrating and the relations between fiction and historical truth. The analysis is focused on Bojarska’s style of describing her characters, the romance thread of the novel as well as the creation of the hero’s fate against the background of the January Uprising.
PL
Autorka artykułu przypomina postać Elbano Stanislao de Bechi – bohatera powstania styczniowego oraz jego literacką biografię autorstwa Teresy Bojarskiej. Interesuje ją stosunek pisarki do źródeł historycznych, sposoby prowadzenia narracji powieściowej, relacje między fikcją a prawdą historyczną. Analizie poddała sposób konstruowania opisu postaci, wątek romansowy powieści oraz kreację losów bohatera na tle dziejów powstania styczniowego.
Year
Issue
5
Pages
23-39
Physical description
Dates
issued
2011
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • W. J. Skotnicki, Pułkownik Elbano Stanislao de Bechi (1828–1863) – szkic biograficzny do dziejów Risorgimento i Powstania Styczniowego, „Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne” t. 2, Włocławek 2004.
 • A. Ostrowski, Francesco Nullo. Bohater Polski i Włoch, Warszawa 1970.
 • G. Locatelli-Milesi, La spedizione di Francesco Nullo in Polonia, 1863, Roma 1913.
 • T. Bojarska, Kontredans kujawski, Warszawa 1971.
 • K. Bielańska, Bechi Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 1, Kraków 1935.
 • T. J. Żółciński, Czytać czy nie czytać, „Mówią wieki” 1972, nr 10.
 • P. Knothe, Powieść o Stanisławie Becchim, „Nowe Książki” 1972, nr 17.
 • A. Wernic, Włoski oficer w polskim powstaniu, „Słowo Powszechne” 1972, nr 62.
 • Wspomnienia Zbiegniewskiej o Bechim (z ilustracjami) 1863, oprac. i wydał P. Czarnecki, Włocławek 1938.
 • E. Tierling-Śledź, Mit Kresów w prozie Marii Rodziewiczówny, Szczecin 2002.
 • M. Jasińska, Powieść biograficzna, [w:] eadem, Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej, Warszawa 1970.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-4557
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48c99afb-b0e8-4034-b283-c7f18d5e56e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.