PL EN


2014 | 8 | 9-30
Article title

Problematyka geopolityczna w działalności francuskich ośrodków analitycznych i badawczych

Content
Title variants
EN
Geopolitical Issues in Activity of French Think Tanks and Research Centres
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Treści nawiązujące do problematyki geopolitycznej, które powstają we francuskich „think tankach”, są bez wątpienia wartościowym źródłem wiedzy o polityce międzynarodowej dzięki swojemu zróżnicowaniu, oryginalności i wpływowi na dorobek geopolityki, nauki o stosunkach międzynarodowych i innych dziedzin naukiwe Francji. Instytuty analityczne i badawcze stanowią drugi – obok środowiskaakademickiego, z którym nierzadko są powiązane – ośrodek dostarczający opracowań na temat polityki. Zajmują się działalnością badawczą, analityczną, a także publicystyczną (komentatorską). niektóre think tanki wywodzą swoje korzenie wprost od uznanych francuskich teoretyków geopolityki i geoekonomii (Lacoste, Lorot), lub odwołują się do ich spuścizny, to prezentują bardzo ograniczone ambicje metodologiczne, z dużą dozą swobody traktując fundamenty teoretyczne. Można wręcz odnieść wrażenie, że kiedy mowa o jakiejś „dyscyplinarności”, to Francuzi mają na myśli naukowe walory podejścia do przedmiotu badań (bez rozgraniczania dyscyplin), natomiast gdy używają słowa „geopolityka”, to chodzi im o politykę globalną „sensu largo”.
EN
The article refers to the geopolitical issues that have arisen in the French think tanks and are undoubtedly a valuable source of knowledge about international politics due to its diversity, originality and impact on the achievements of geopolitics, science, international relations and other fields of study in France. Geopolitical problems are treated by the French think tanks in a diverse and very relaxed form. It should be emphasized enormous contribution of these organizations in the development of geopolitical thought and more broadly geopolitical thinking. Hérodote School and the Institute of Choiseul specialize in geopolitics (more precisely: the environment Hérodote recognizes the importance of geography and Choiseul focuses on geoeconomics). Leaders of these institutes have extensive theoretical achievements on geopolitics (and geoeconomics). Scientific approach and theorizing is grown there on a par with analytics on international affairs. Analytical and research institutes are second – next to the academic environment, which are often linked – center providing studies on policy. Such confusion of perspectives in the practical activities of these organizations makes it difficult to study the environment and its “products”. Similar confusion also applies to the issue of terminology and – more broadly – methodology.
Keywords
Year
Volume
8
Pages
9-30
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48d081e1-6a43-46e7-abc0-ea7155a5a112
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.