PL EN


2015 | 4(38) | 803-810
Article title

Profitability and marketing efficiency of maize in kwande local government area of Benue State (Nigeria)

Content
Title variants
PL
Rentowność i efektywność marketingu na rynku kukurydzy w rejonie kwande w stanie Benue (Nigeria)
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents profi tability and marketing effi - ciency of maize in Kwande Local Government Area of Benue State, Nigeria. Stratifi ed random sampling was used to select three hundred (300) maize marketers comprising producers (210), wholesalers (32) and retailers (58) in eight (8) major markets in the study area. Primary data were collected using structured questionnaires. Data were analyzed using descriptive statistics, marketing margin and marketing effi ciency. It was found that maize marketing in the study area was dominated by males (64.7%) and young people (55.0%) who are energetic enough to withstand the stress involved in the business. The marketing margin of an average maize marketer in the study area was N2,012.00 per 100kg and the percentage marketing margin was 37.2%. This showed that maize marketing in the study area was profi table and 100% retail price paid by the fi nal consumer resulted in farm-to-retail price spread or marketing margin of 37.2%. The marketing effi ciency (0.28) of mai ze in the study area indicated that the marketers were ineffi cient in maize business. It was recommended that government, non-governmental organizations and the rural populace should strive hard to improve the transportation network and the marketers should belong to marketing associations so that they can collectively access loans from rural banking institutions
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano problem rentowności i efektywności rynku kukurydzy w Nigerii, w rejonie Kwande. Zastosowano losowy dobór próby badawczej celem wyselekcjonowania 300 sprzedawców kukurydzy, włączając 210 producentów, 32 hurtowników i 58 detalistów z ośmiu głównych rynków na obszarze objętym badaniem. Wstępne dane zbierano za pomocą formularzy strukturalnych. Zebrane dane poddano analizie uwzględniającej metody statystyki opisowej i wskaźników efektywności działań rynkowych. Stwierdzono, że rynek kukurydzy na badanym terenie jest zdominowany przez mężczyzn (64,7%) i młodych ludzi (55,0%), którzy łatwiej znoszą stres związany z prowadzeniem działalności biznesowej. Marża rynkowa przeciętnego sprzedawcy wyniosła N2012,00 na 100 kg kukurydzy, a marża procentowa 37,2%. To potwierdza, że sprzedaż kukurydzy na omawianym terenie jest opłacalna i 100% ceny detalicznej dla końcowego odbiorcy wynika z rozpiętości cenowej na rynku detalicznym lub z marży marketingowej wynoszącej 37,2%. Efektywność działań marketingowych (0,28) na rynku kukurydzy na omawianym obszarze oznacza, że sprzedawcy nieefektywnie prowadzili swoją działalność. Warto, aby rząd, organizacje pozarządowe i mieszkańcy wsi dążyli do poprawy sieci dróg, a sprzedawcy powinni zrzeszać się w stowarzyszeniach branżowych i wspólnie pozyskiwać pożyczki z instytucji bankowych wspierających wsie.
Contributors
author
 • University of Agriculture, Makurdi, Nigeria
References
 • Adesiyan, O. I., Adeleke, O. A., Salako, B. A. (2007). Economic analysis of poultry marketing in Ido local government area of Oyo state, Nigeria. Res. J. Poul. Sci., 1(3–4),23–25.
 • Asogwa, B. C., Okwoche, V. A. (2012). Marketing of agricultural produce among rural farm households in Nigeria: The case of sorghum marketing in Benue state. Int. J. Bus. Soc. Sci., 3(13), 269–277.
 • BNARDA (1998). Crops area and yield survey report Makurdi, Nigeria. Benue Agricultural and Rural Development Authority (BNARDA).
 • Iken, J. E., Amusa, N. A. (2004). Maize Research and Production in Nigeria. Afr. J. Biotech., 3(6), 1–16.
 • IITA (2001). Maize Crop (p. 1–3). Ibadan: International Institute of Tropical Agriculture (IITA).
 • Jongur, A. A. U., Ahmed, B. (2008). Distribution Efficiency of Sorghum Marketing in Selected Areas of Adamawa Central Zone of Nigeria. Bowen J. Agric., 5(1–2), 63–71.
 • Katherine, K., Mary Kay, G., Robert, P. (2010). Poultry Market in West Africa: Nigeria. Prepared for the Market Access Team of the Bill and Melinda Gates Foundation, 23–87.
 • National Population Commission (2006). Provisional Census Figure (p. 1–3). Abuja, Nigeria.
 • Ugwumba, C. O. A. (2009). Analysis of fresh Maize Marketing in Anambra State, Nigeria. J. Res. Natl. Dev., 7(2), 1–5.
 • Yinka, A. O. (2009). Agricultural Marketing System in Nigeria. A term paper presented at the Department of Agricultural Economics and Extension, Kogi State University, Anyigba, Nigeria (p. 23–28).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48d37408-a45c-4b47-b3f6-43b5a76efafb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.