PL EN


2016 | 19 | 2(42) | 5-20
Article title

Prasa Prus Królewskich w XVIII wieku - problemy recepcji w dotychczasowej historiografii i perspektywy badawcze

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje kwestię recepcji wydawnictw periodycznych Prus Królewskich w najważniejszych z dotychczasowych opracowań dziejów prasy polskiej XVIII wieku. Mimo że gazety i czasopisma tego regionu stanowią około 25 procent osiemnastowiecznej produkcji prasowej na terenie Rzeczypospolitej, bywają całkowicie pomijane lub marginalizowane, również w studiach bardzo obszernych lub szeroko zakrojonych.
Year
Volume
19
Issue
Pages
5-20
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Katedra Filologii Germańskiej
References
  • Hombek D., O potrzebie nowej bibliografii polskich gazet i czasopism XVIII wieku, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2010, t. 2/3, s. 15–32.
  • Hombek D., Prasa i czasopisma polskie XVIII wieku w perspektywie bibliologicznej, Kraków 2001.
  • Lankau J., Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie 1513–1729, Kraków 1960.
  • Łojek J., Bibliografia prasy polskiej 1661–1831, Warszawa 1965.
  • Łojek J., Prasa polska w latach 1661–1864, Warszawa 1976.
  • Kolasa W.M., Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny (1945–2009), Kraków 2013.
  • Salmonowicz S., Die Zeitschriftentypen in Polen und ihre Rolle als Förderer der Aufklärung, [w:]: Zeitschriften und Zeitungen des 18. und 19. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa, pod red. I. Frieda, H. Lemberga, E. Rosenstrauch, Königsberg und Essen 1987.
  • Salmonowicz S., Uwagi polemiczne o dziejach prasy polskiej w dobie przedrozbiorowej, „Zapiski Historyczne” 1977, z. 3, s. 107–111.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://rhpp.up.krakow.pl/article/view/3499
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48d6fc43-7f6e-4674-8cd9-8fe88c0c07e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.