Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2 | 4 | 130-142

Article title

Sektor transportu kolejowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Authors

Content

Title variants

EN
The rail transport sector in the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ostatnim czasie można zaobserwować wzmożoną aktywność Komisji Europejskiej w zakresie oceny procesu wdrażania dyrektyw UE z zakresu transportu kolejowego przez państwa członkowskie. Zaowocowało to wniesieniem przez Komisję do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej szeregu skarg przeciwko państwom członkowskim, które – zdaniem Komisji – naruszyły obowiązki implementacyjne. Niniejszy artykuł omawia sprawy rozpatrywane do tej pory przez Trybunał.
EN
Recent years have shown an increase in the activities of the European Commission as far as the evaluation of the implementation process of EU rail transport law. As a result, a number of cases were brought by the Commission before the Court of Justice of the European Union against Member States which have, in the opinion of the Commission, infringed their obligations to implement relevant EU provisions. This article discusses the cases examined by the Court of Justice.

Year

Volume

2

Issue

4

Pages

130-142

Physical description

Dates

published
2013-08-29

Contributors

  • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

  • Jurkowska A., Skoczny T. (red.), System prawa Unii Europejskiej. Tom XXVIII. Polityki Unii Europejskiej: Polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, Warszawa 2010
  • Kosiński E., Środki prawne regulacji prokonkurencyjnej transportu kolejowego. Stan dostosowania polskiej regulacji sektorowej do regulacji unijnej, „Problemy Zarządzania” 2008, nr 1

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-48dfeeda-55fa-4a1c-823d-46cbf966ea5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.