PL EN


2018 | 18 | 1 | 15-22
Article title

Identifying contributing factors to progress in Karate-Do using the Fuzzy Cognitive Mapping approach

Content
Title variants
PL
Identyfikacja czynników przyczyniających się do postępów w Karate-Do przy użyciu metody Rozmytych Map Kognitywnych (Fuzzy Cognitive Mapping)
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim. The protection and preservation of Budo heritage imposes certain requirements for both traditional karate-do instructors and practitioners. This paper aims at exploring and analysing the critical factors affecting the progress of a traditional karateka in the context of Budo. Method. The Fuzzy Cognitive Mapping (FCM) approach is implemented, which combines the capability of fuzzy logic with dynamic modelling simulations. More specifically, six karate instructors were interviewed in order to construct, first, the individual FCMs and, then, the collective FCM. Results. According to the overall outcomes “Sensei’s knowledge and teaching ability”, “Training”, “Psychology”, ”Positive elements of karateka’s character”, “Sensei’s character”, and “Dojo climate” are the most mentioned and important factors affecting positively the progress of a traditional karateka. Conclusion. Although the results provide soft evidence, FCM proves to be a useful tool for understanding complex phenomena, by eliciting and analysing individual and collective knowledge, preferences and beliefs. To this end, this research wishes to help both traditional karate-do instructors and practitioners to identify the most important factors that should pay attention to, in order to maximise the efficiency of Budo practice. Finally, this paper wishes to stimulate further discussions and research on the use of causal knowledge in the context of sport training, in general.
PL
Cel. Ochrona i zachowanie dziedzictwa Budo nakłada pewne wymagania zarówno na instruktorów jak i adeptów tradycyjnego karate. Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie i analizę najważniejszych czynników wpływających na postępy tradycyjnych karateków w praktykach Budo. Metoda. Wprowadzono metodę rozmytych map kognitywnych Fuzzy Cognitive Mapping (FCM), która łączy w sobie zdolność logiki rozmytej z symulacjami modelowania dynamicznego. Mówiąc dokładniej, przeprowadzono wywiady z sześcioma instruktorami karate w celu skonstruowania, po pierwsze, indywidualnych a następnie zbiorowych map kognitywnych. Wyniki. Ogólne wyniki wskazują, że najczęściej wymienianymi i ważnymi czynnikami wpływającymi pozytywnie na postępy adeptów tradycyjnego karate są: „wiedza i umiejętności Senseia”, „trening”, „psychologia”, „pozytywne elementy charakteru karateki”, „charakter Senseia” i „klimat dojo”. Wnioski. Chociaż wyniki dostarczają pewnych dowodów, metoda rozmytych map kognitywnych okazuje się być użytecznym narzędziem do zrozumienia złożonych zjawisk, poprzez uzyskiwanie i analizowanie indywidualnej i zbiorowej wiedzy, preferencji i przekonań. W tym celu niniejsze badanie pragnie pomóc zarówno instruktorom, jak i adeptom tradycyjnego karate w zidentyfikowaniu najważniejszych czynników, na które należy zwrócić uwagę, aby zmaksymalizować efektywność praktyki Budo. Niniejszy dokument ma także na celu stymulowanie dalszej dyskusji i badania dotyczącego ogólnego wykorzystania wiedzy nieformalnej w kontekście szkolenia sportowego.
Year
Volume
18
Issue
1
Pages
15-22
Physical description
Contributors
author
  • World Fudokan Federation, Belgrade
  • Greek Shotokan-Fudokan Ryu Karate Do, Athens
  • School of Minint and Metallurgical Engineering, National Technical University of Athens, Athens
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48e0ae01-d19f-43d0-9195-1096ba60a934
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.