PL EN


2015 | 48 | 4-16
Article title

Prawo naturalne wobec wyczynu ekstremalnego wspinacza – agonisty stadionu górskiego

Content
Title variants
EN
Natural law vs. extreme mountaineering feats
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper gives moral evaluation of feats done by extreme athletes who participate voluntarily in life-threatening stunts or races. The evaluation of the rightness of such extreme feats was based on the first principles of natural law. The law of nature obliges everybody to preserve their lives and forbids acts against one’s own life (do not kill yourself). Extreme athletes differ from others in terms of the attitude to the ontological structure of existence: from negation and mockery of life in the case of nihilists to a praise of life in the case of athletes and goes even further in the case of Olympic athletes who embrace the pro-life civilization through their participation in the peace utopia. In this paper, the author justified the sporting premise for mountaineers to do extreme climbing. In the conclusion, the author admits that extreme feats of mountaineers is justified because these athletes, like Olympic ones, follow sports ethics and at the same time the moral value of existence. Although they consciously risk their lives, when they actually face death they do not give up and fight heroically to survive. This attitude is sufficient to evaluate the mountaineer’s performance which is on the verge of death as morally right.
Year
Volume
48
Pages
4-16
Physical description
Dates
published
2015-03-31
Contributors
  • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
References
  • Olczyk M., Kultura fizyczna i kultura duchowa jako nierozdzielne wymiary urzeczywistniania się oraz transcendencji osoby ludzkiej w personalistycznej myśli Karola Wojtyły, Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, Gniezno (tekst złożony do druku).
  • Pawłucki A. (2007) Cyrk olimpijski i olimpizm sportowy, [w:] Osoba w pedagogice ciała. Prawo pokoju olimpijskiego, OSW, Olsztyn, 279.
  • Pawłucki A. (2014) Sport jako utopia konkursu równych szans, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 44, 3–20.
  • Pawłucki A. (2015) Nauki o kulturze fizycznej, Impuls, Kraków.
  • Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy (2005) Oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Wyd. Święty Paweł, Radom.
  • Stawrowski Z. (2014) To my jesteśmy wolni. Wywiad Bogumiła Łozińskiego, Gość Niedzielny, 43.
  • Śniadecki J. (1997) O fizycznym wychowaniu dzieci, AWF, Gdańsk.
  • Zarzycki P. (red.) (2014) Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie, Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, 120.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48e6e2cd-48e1-4576-becc-6c52468d2377
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.