PL EN


Journal
2018 | 3 | 301-317
Article title

Equilibrium Discrepancy between GDP and GNP in Poland

Authors
Title variants
EN
Equilibrium Discrepancy between GDP and GNP in Poland
RU
Различия между ВВП и ВНП в Польше
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this paper a theoretical approach, based on Cobb-Douglas production function, is used to assess the difference between the GDP and GNP values in Poland. The results suggest that in the long run GDP in Poland will be about 9.5% higher than GNP implying that the actual income levels enjoyed by Polish nationals will be lagging those implied by GDP by about three years. Furthermore, the author suggests that the actual consumption levels in Poland will be maximized in the long run when foreign capital is fully absent, and that consumption in Poland could be increased by about 4% when foreign ownership of capital is fully absent, thanks to the reduction in the domestic interest rate driven by higher saving rates.
PL
W artykule tym autor próbuje oszacować długookresową różnicę między wartością PKB i PNB w Polsce za pomocą teoretycznego modelu opartego na funkcji produkcji Cobba-Douglasa. Uzyskane wyniki sugerują, że w długim okresie PKB w Polsce może być o 9,5% wyższy od PNB, co oznaczałoby, że faktyczny poziom dochodów Polaków będzie opóźniony o około 3 lata względem PKB. Ponadto autor sugeruje, że rzeczywisty poziom konsumpcji w Polsce będzie maksymalny w długim okresie w przypadku całkowitej nieobecności kapitału zagranicznego i że konsumpcja w Polsce byłaby wówczas o około 4% wyższa dzięki obniżce stopy procentowej spowodowanej przez wyższą stopę oszczędności.
RU
В статье автор пытается рассчитать долгосрочную разницу между значениями ВВП и ВНП в Польше с помощью теоретической модели, использующей функцию продукции Кобба-Дугласа. Полученные результаты показывают, что в длительный период значение ВВП может быть выше, чем ВНП на 9,5%, что означало бы, что фактический уровень доходов граждан примерно на 3 года отстает от доходов, вытекающих их ВВП. Кроме того, автор полагает, что действительный уровень потребления в Польше был бы максимальным в длительный период в случае полного отсутствия иностранного капитала. Потребление в Польше было бы тогда примерно на 4% выше благодаря понижению процентной ставки, вызванной более высокой нормой сбережений.
Journal
Year
Issue
3
Pages
301-317
Physical description
Contributors
  • Dr hab. Maciej K. Dudek – Vistula University & Institute for Market, Business Cycle, and Consumption in Warsaw
References
  • Berlemann M., Wesselhoft J.E., Estimating Aggregate Capital Stocks Using the Perpetual Inventory Method – A Survey of Previous Implementations and New Empirical Evidence for 103 Countries, “Review of Economics” 2014, vol. 65, pp. 1–34.
  • IMF, http://www.imf.org/external/data.htm
  • Mączyńska E., Dylematy pomiaru gospodarki globalnej – produkt krajowy brutto, in: Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform?
  • Księga jubileuszowa Profesora Włodzimierza Siwińskiego, A. Cieślik, J.J. Michałek (eds.), Warsaw University, 2014.
  • NBP, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/zib/zib.html
  • PAIZ, http://www.paiz.gov.pl/polska_w_liczbach/inwestycje_zagraniczne
  • Saint Louis Fed, http://research.stlouisfed.org/fred2/series/RKNANPPLA666NRUG
  • Wyżnikiewicz B., Produkt krajowy brutto jako przedmiot krytyki, „Wiadomości Statystyczne” 2017, no. 3 (670).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48e8170b-eaa2-4fd9-842e-4ba218a099f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.