PL EN


2014 | 16 | 127-145
Article title

Od doktryny wojny ludowej do doktryny wojny informacyjnej. Rola nowych technologii w transformacji Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej

Content
Title variants
EN
From People’s War Doctrine to Information War Doctrine. The Role of New Technologies in the Transformation of the Chinese People’s Liberation Army
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od momentu rozpoczęcia czterech wielkich reform, Chińska Republika Ludowa jest zaliczana do najszybciej rozwijających się państw na świecie. Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów są siły zbrojne. Niniejszy artykuł opisuje przemiany, jakie miały miejsce w Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLA), ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia nowych technologii. Podobnie jak w przypadku Stanów Zjednoczonych czy Federacji Rosyjskiej (Związku Radzieckiego), Chiny charakteryzują się własną rewolucją w sprawach wojskowych (RMA). Po latach uzależnienia technologicznego od ZSRR, wybudowały własną sieć uniwersytetów i instytutów badawczych, pozwalających na produkcję broni wysokiej klasy. Stopniowe nasycanie innowacjami militarnymi armii umożliwiło odejście od doktryny wojny ludowej, polegającej na zaangażowaniu całego społeczeństwa w wysiłek wojenny, na rzecz doktryny wojny informacyjnej. W siłach powietrznych pojawiły się bezzałogowe pojazdy latające (UAV), których liczba nieustannie rośnie. Służby wywiadowcze, znane z przeprowadzania skutecznych operacji szpiegowskich, wykorzystujących osobowe źródła informacji, coraz częściej pojawiają się w cyberprzestrzeni. W kosmosie PLA dysponuje bronią antysatelitarną, zaś u swoich brzegów rakietami umożliwiającymi niszczenie amerykańskich lotniskowców.
EN
Since the beginning of the four great reforms, China has been one of the fastest growing countries in the world, its armed forces being one of the areas of the most dynamic changes. The article describes the changes that have occurred in the Chinese People’s Army – Liberation, taking into account the importance of new technologies. Like the United States or the Russian Federation (the Soviet Union), China has undergone its own revolution in the military affairs (RMA). After years of technological dependence on the USSR, they have created an independent network of universities and research institutes allowing for the production of high-end weapons. The gradual saturation of the army with military innovations has enabled a departure from the doctrine of people’s war promoting the involvement of the whole society in war efforts in favour of the information warfare doctrine. Unmanned flying vehicles (UAVs) then appeared within the Air Force that are constantly growing in number. The intelligence services carrying out effective spy operations with the use of personal sources of information are operating in cyberspace on an ever bigger scale. In space, the PLA is using anti-satellite weapons, while along its coasts it has to its disposal special rackets allowing for the destruction of American aircraft carriers.
Year
Issue
16
Pages
127-145
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48f12e19-f8f4-47a6-bb16-298295b5a026
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.