PL EN


2018 | 10(46) | 1 | 129-143
Article title

Wychowanie do przedsiębiorczości społecznej w teorii i praktyce

Authors
Title variants
EN
Social Entrepreneurship Education in Theory and Practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wychowanie do przedsiębiorczości społecznej budzi świadomość społeczną dotyczącą możliwości działań na rzecz drugiego człowieka, zwracania uwagi na potrzeby innych oraz zmienia sposób myślenia o tworzeniu wartości społecznych. Pokazuje, że człowiek jest twórcą, kreatorem odpowiedzialnym nie tylko za siebie, ale również za innych, współtworzy społeczeństwo. Jego czyny nakreślają współczesną historię. Przedsiębiorczość społeczna otwiera przestrzeń do budowania poczucia sprawstwa w duchu dobra wspólnego. W artykule podjęto próbę przedstawienia zarysu wychowania do przedsiębiorczości społecznej i niektórych jej uwarunkowań.
EN
Social entrepreneurship education awakes social awareness about the possibility of action for another person, mindfulness for others and changes the way we think about creating social values. It shows that man is a creator responsible not only for himself but also for others - he contributes to society. His actions outline contemporary history. Social entrepreneurship opens up a space for building a sense of belonging in the spirit of the common good. This article attempts to present the overview of social entrepreneurship education and some of its determinants.
Year
Volume
Issue
1
Pages
129-143
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej, Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Austin, J., Stevenson, H., Wei-Skillern, J. (2006), Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different or Both?, “Entrepreneurship: Theory and Practice”, vol. 30, Issue1.
 • Bakan, D. (1966), The duality of human existence. Reading. PA: Addison–Wesley.
 • Bornstein, D. (2004), How to Change the World. Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas, Oxford Uniwersity Press.
 • Brock, D.D. (2008), Social Entrepreneurship Teaching Resources Handbook, Ashoka’s Global Academy for Social Entrepreneurship.
 • Brock, D.D., Kim, M. (2011), Social Entrepreneurship Education Resource Handbook, Ashoka.
 • Certo, S.T., Miller, T. (2008), Social Entrepreneurship: Key Issues and Concepts, “Business Horizons”, vol. 51, Issue 4.
 • Cukier, W., Trenholm, S., Carl, D., Gekas, G. (2011), Social Entrepreneurship: A content analysis, “Jourlan of Strategic Innovation and Sustainbility”, Issue 7 (1).
 • Chałas, K. (2004), Przedsiębiorczość w wychowaniu – aspekt aksjologiczny, w: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości, Tarnobrzeg: WPWSZ.
 • Chałas, K. (2006), Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. I, Lublin–Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Dees, J.G. (1998), The Meaning of “Social Entrepreneurship”, https://centers.fuqua.duke. edu/case/knowledge_items/the-meaning-of-social-entrepreneurship [dostęp:10.07.2017].
 • Frank, R.H. (2007), Mikroekonomia. Jakiej jeszcze nie było, Gdańsk: GWP.
 • Fowler, A. (2000), NGDOs as a Moment in History: Beyond Aid to Social Entrepreneurship or Civic Innovation, “Third World Quarerly”, vol. 21, Issue 4.
 • Gadacz, T. (1993), Wychowanie do wolności, w: F. Adamski (red.), Poza kryzysem tożsamości. W stronę pedagogiki personalistycznej, Kraków: WN PAT, s. 102-104.
 • Jan Paweł II, List do rodzin, 2 lutego 1994.
 • Jan Paweł II, (1998), Nie lękajcie się. Myśli o życiu we współczesnym świecie, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Kunowski, S. (2001), Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Kozielecki, J. (2009), Nowe idee w psychologii, Gdańsk: GWP.
 • Leadbeater, C. (1997). The Rise of the Social Entrepreneur, London: Demos.
 • Lewicka, M. (2007), Myślenie i rozumowanie, w: J. Strelau (red.), Psychologia, Lublin, s. 275-315.
 • Light, P.C. (2006), Reshaping Social Entrepreneurship, “Stanford Social Innovation Review”, vol. 4, no 3.
 • Light, P.C. (2008), The Search for Social Entrepreneurship, Washington DC, Booking Institution Press.
 • Light, P.C. (2009), Social Entrepreneurship Revisited, “Stanford Social Innovation Review”, vol. 7, no. 3.
 • Maj, A. (2011), Wychowanie do innowacyjności i przedsiębiorczości, w: P. Kawalec, A. Błachut (red.), Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 210-258.
 • Moskowitz, G.B. (2009), Zrozumieć siebie i innych, Gdańsk: GWP.
 • Marczuk, S. (2004), Aksjologiczny wymiar przedsiębiorczości i zarządzania, w: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości, Tarnobrzeg: WPWSZ.
 • Martin, R.L., Osberg S., (2007), Social Entrepreneurship: The Case for Definition, “Stanford Social Innovation Review”, Vol. 5, No.2.
 • Nosal, Cz., (2006), Nadzieja, czas i heurystyka żagla, w: E. Aranowska, M. Goszczyńska (red.), Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności (s.228-243). Warszawa: Scholar.
 • Nowak, M. (2001), Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin: RW KUL.
 • Nowak, M. (2008), Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Olbrycht, K. (2000), Prawda, dobro, piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Katowice: Wydawnictwo Uniwerystetu Śląskiego.
 • Petty, G. (2011), Nowoczesne nauczanie, Sopot: GWP.
 • Peredo, A.M., McLean, M. (2006), Social Entrepreneurship: A Critical Review of the Concept, “Journal od World Business”, vol. 41.
 • Praszkier, R., Nowak, A. (2012), Przedsiębiorczość społeczna, Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Rynio, A. (2011), ABC wychowania do odpowiedzialności, w: P. Kawalec, A. Błachut (red.), Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 210-258.
 • Sen, P. (2007), Ashoka’s Big Idea: Transforming the World through Social Entrepreneurship, “Futures”, vol. 39, Issue 5.
 • Sztompka, P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Tarnowski, J. (1993), Jak wychowywać?, Warszawa: Wydawnictwo ATK.
 • Thompson, J.L. (2002), The World of the Social Entrepreneur, ”The International Journal of Public Sector Management”, vol. 15, Issue 5.
 • Tischner, J. (1984), Wobec wartości, Poznań: Wydawnictwo W drodze.
 • Witkowski, L. (1998), „Forum oświatowe”, Listy o edukacji, nr 2(19), s. 103-106.
 • Wojciszke, B. (2010), Sprawczość i wspólnotowość, Gdańsk: GWP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48f478b8-1d35-42d8-9aa1-d2be9bc850e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.