PL EN


2017 | 1/2017 (65), t.1 | 192 – 208
Article title

Differentiating Criteria and Segmentation of Polish Startup Companies

Content
Title variants
PL
Kryteria różnicujące i segmentacja polskich przedsiębiorstw startupowych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The results presented in the article are the first Polish analysis of startups, which are considered as a source of innovation and which are gaining in importance in the country’s economy. In order for the country to efficiently support this group, more insight into the most important features characterising it, for instance location, used legal forms, employment and its forms, sources of financing and other resources, propensity to export or sources of innovation must be gained. Thus, the conducted study was aimed at identifying and characterising the population of economic entities considered as Polish startups according to applied criteria. In order to do so, a database of those entities was created, an original research questionnaire was prepared and a nationwide survey was conducted in collaboration with the Startup Poland foundation. Subsequently, a segmentation analysis was performed in order to isolate conspicuous classification groups and to identify important features in each group. The presented research results constitute the beginning of regular analyses in that scope.
PL
Prezentowane w artykule wyniki są pierwszym polskim badaniem startupów, które uchodzą za źródło innowacji o coraz większym znaczeniu w gospodarce kraju. Efektywne wsparcie tej grupy ze strony państwa wymaga pogłębionej wiedzy na temat najważniejszych cech, które ją charakteryzują, na przykład lokalizacji, stosowanych form prawnych, zatrudnienia i jego form, źródeł zasobów finansowych i innych, skłonności do eksportu czy źródeł innowacyjności. Dlatego celem przeprowadzonych badań było zidentyfikowanie oraz dokonanie charakterystyki populacji podmiotów gospodarczych uznanych według zastosowanych kryteriów za polskie startupy. W tym celu stworzono bazę tych podmiotów, autorską ankietę badawczą oraz przeprowadzono ogólnopolskie badanie ankietowe we współpracy z fundacją Startup Poland. Następnie wykonano analizę segmentacyjną prowadzącą do wydzielenia wyróżniających się grup klasyfikacyjnych oraz zidentyfikowania istotnych cech w każdej z grup. Przedstawione wyniki badań stanowią inaugurację regularnych badań w tym zakresie.
Year
Pages
192 – 208
Physical description
Dates
published
2017-03-30
Contributors
 • Warsaw University of Technology, Faculty of Management
 • Warsaw University of Technology, Faculty of Management
References
 • Aulet, B. (2013). Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup. John Wiley & Sons.
 • Aulet, W. and Murray, F. (2013). A Tale of Two Entrepreneurs: Understanding Differences in the Types of Entrepreneurship in the Economy. Available at SSRN 2259740.
 • Blank, S. and Dorf, B. (2012). Podręcznik Startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Bursiak, L. (2013). Diagnoza i pozycjonowanie sytuacji organizacyjnej oraz finansowej ośmiu wybranych firm start-up. Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek, (2), 5–15.
 • Bursiak, L. (2014). Dynamika kreacji firm start-up w wybranych krajach europejskich w latach 2007–2013. Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek, (2), 5–16.
 • Cieślik, J. (2010). Przedsiębiorczość dla ambitnych: jak uruchomić własny biznes. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Cieślik, J. (2014). Iluzje innowacyjnej przedsiębiorczości. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, (3), 4–16.
 • Deloitte (2016). Raport: Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce. Deloitte.
 • Damodaran, A. (2009). Valuing Young, Start-up and Growth Companies: Estimation Issues and Valuation Challenges. Stern School of Business, New York University.
 • Gemzik-Salwach, A. (2014a). Wpływ kryzysu światowego na rynek przedsiębiorstw start-up. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 300(2), 99–109.
 • Gemzik-Salwach, A. (2014b). Wykorzystanie metody Dave’a Berkusa do analizy potencjału rozwojowego firm start-up w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 300(2), 111–122.
 • Glinka, B. and Pasieczny, J. (2015). Tworzenie przedsiębiorstwa: szanse, realizacja, rozwój. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Isenberg, D. (2012). Focus Entrepreneurship Policy on Scale-up, Not Start-up. Harvard Business Review. Retrieved from: https://hbr. org/2012/11/focus entrepreneurship-policy (21.04.2016).
 • Konopka, P. and Roszkowska, E. (2015). Zastosowanie metody UTA do wspomagania podejmowania decyzji o finansowaniu startupów działalności gospodarczej. Optimum. Studia ekonomiczne, 3(75), 138–153.
 • Łuczak, K. (2014). Rachunkowość innowacji na przykładzie przedsiębiorstw określanych mianem start-up. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, (70), 79–87.
 • Pieriegud, J. (2016). Cyfryzacja Gospodarki i społeczeństwa – wymiar globalny, europejski i krajowy. In: J. Gajewski, W. Paprocki, and J. Pieriegud (eds), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych. Gdańsk: Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego.
 • Ries, E. (2011). Metoda Lean Startup. Gliwice: Helion.
 • Skala, A. and Gieżyńska, K. (2016). Translating Digital into High-tech Economy. In:
 • K. Śledziewska (ed.), Digital Ecosystems. Smart Economy and Innovation (pp. 11–32). Warszawa: DELab UW.
 • World Bank (2015). Increasing Entrepreneurship in the Digital Economy, Innovation & Entrepreneurship. World Bank.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48f4bd03-b4af-4710-b213-3062cad43ff0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.