PL EN


Journal
2016 | 2 | 250-262
Article title

„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1Kor 9,16c). Motywy przepowiadania u św. Pawła

Authors
Content
Title variants
EN
“Woe betide me if I do not proclaim the gospel” (1Cor 9,16c). St Paul’s motives for his proclamation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule szukano odpowiedzi na pytanie: jakie są motywy głoszenia Ewangelii u św. Pawła Apostoła? Pawłowa wypowiedź w 1Kor 9,16 zdaje się sugerować, że Apostoł motywowany jest lękiem i poczuciem pewnego determinizmu, na co zdaje się wskazywać użyty przez niego grecki rzeczownik avna,gkh. Jednakże dokładniejsza analiza Pawłowego użycia tego rzeczownika pokazuje, iż nie chodzi tu o determinizm, pozbawiający wolności. Owa konieczność, przymus głoszenia płynie bowiem z Bożego wybrania i powołania. Głębsze motywy głoszenia Ewangelii ukazuje analiza teologii misji u św. Pawła. Jej fundamentem jest nowa świadomość historii zbawienia, nowa koncepcja ludu Bożego oraz nowe rozumienie Prawa. Szaweł z Tarsu, świetnie znający Prawo – przekonany o wybraństwie Izraela i zbawieniu, które osiąga się przez wypełnianie tego Prawa – w osobowym spotkaniu z Chrystusem zmartwychwstałym uzyskuje nowe spojrzenie. Bóg wzywa do zbawienia wszystkie narody, tak Żydów, jak i pogan, ofiaruje im to zbawienia za darmo, poprzez wiarę, a jego sprawcą jest Jezus Chrystus. Doświadczenie pod Damaszkiem uświadamia też Pawłowi, że został wybrany jako narzędzie tego zbawienia. Będąc tego świadom, nie może nie głosić tego, co zrozumiał i czego doświadczył.
EN
Why did St Paul proclaim the gospel? What were his motives? His cry in 1Cor 9,16 seems to betray fear; his use of the Greek noun anv ag, kh implies even a certain degree of determinism. But only on the surface of it. A closer examination makes it clear that Paul does not mean the kind of determinism that strips him of his free will. The obligation (even compulsion) to proclaim the Good News flows directly from his conviction of being chosen to do so by God himself. For Paul, his obligation to preach rests on his new understanding of the Law, the community of God’s chosen people and of the entire history of salvation. Paul knew the Jewish Law inside out. Not for him to harbour doubts about Israel having been selected by God for a special relationship with Him, or argue against the motion that one may attain salvation by strictly complying with the Law. That is, until the day when he headed off for Damascus. What happened to him then changed everything. He became aware that he was selected by the Almighty himself to be His personal hand tool in bringing others to that very salvation. His encounter with the Risen Christ shed a totally new light on everything he thought he knew. God wants all to be saved, Jews and pagans and all the rest. For free. But one must believe in Him. If one wants to be saved, the only sure way to comply with is Jesus Christ. Knowing that, Paul could not but proclaim it far and wide. Not doing that would be nothing less than sneaking out of God’s loving hands and cry: Woe to me! That was Pauls fear and determinism.
Journal
Year
Issue
2
Pages
250-262
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
 • Misyjne Seminarium Duchowne w Pieniężnie
References
 • A. Freitag, Paulus baut die Weltkirche. Ein Missionsbuch, Mödling 1951, s. 6.
 • D. Senior, C. Stuhlmueller, I fondamenti biblici della missione, tłum. F. Poli, Bologna 1985, s. 242.
 • D. Zeller, Theologie der Mission bei Paulus, w: K. Kertelage (ed.), Mission im Neuen Testament, Freiburg-Basel-Wien 1982, s. 164.
 • E. Dąbrowski, Listy do Koryntian. Wstęp, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu: Biblia Tysiąclecia, Poznań 1965, s. 214.
 • G. Barbaglio, Paolo di Tarso e le Origini Cristiane, Assisi 1989, s. 74.
 • I. Howard Marshall, Gli Atti degli Apostoli, Roma 1990, s. 570.
 • J. Gnilka, Paweł z Tarsu, tłum. W. Szymona, Kraków 2001, s. 321.
 • J. Rosłon, R. Rubinkiewicz, Święty Paweł, w: R. Rubinkiewicz (red.), Wstęp do Nowego Testamentu, Poznań 1996, s. 311.
 • K. Mueller, Mission Theology, Nettetal 1987, s. 19.
 • M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian, Nowy Komentarz Biblijny – Nowy Testament, t. 7, Częstochowa 2009, s. 293.
 • S. Biel, Paweł z Tarsu na misyjnym szlaku, Kraków 2015, s. 5.
 • S. Cipriani, Missione ed evangelizzazione negli Atti degli Apostoli, Torino 1994, s. 31.
 • S. Mędala, Ewangelia św. Pawła, w: A.S. Jasiński i in. (oprac.), Dzieje Apostolskie, Listy św. Pawła, Wprowadzenie w Myśl i Wezwanie Ksiąg Biblijnych, t. 9, Warszawa 1997, s. 92.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48f671fa-5837-43f2-beb8-0873575319a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.