PL EN


2013 | 25 | 5-24
Article title

Między wielością a jednością.dialektyczne doświadczenie człowieka według mistrza Eckharta

Authors
Content
Title variants
Between Unity and Multiplicity. Dialectical Experience of Man in the Thought of Master Eckhart
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents an analysis of human existence which, according to Master Eckhart, plays between unity (Deity) and multiplicity (world). The paper consists of three parts: 1) the presentation of the idea of the Absolute: the Absolute as passive Deity and active God; man cannot get to know the Absolute but only experience it in the creation; the Absolute is present in the things of the world and in the soul of man; Deity has two main features: depth and unity; 2) the presentation of the idea of man: man as the image of God is an ontic unity; he has two powers: mind and will; there is a reflex of the divine depth in the human mind; a man can contemplate the divine image of the Son in his mind after his purification; a man is not only an ontic unity, but he should become a unity in the existential sense; 3) the presentation of the process of the unification: it takes place in will and mind; a man should subordinate his will to the will of God and purify his mind from all ideas in order for the divine Word to be born.
Year
Volume
25
Pages
5-24
Physical description
Contributors
 • Karol Jasiński – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Filozofii i Antropologii Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
References
 • Dallmann M., Die Anthropologie Meister Eckhart, Berlin 1939.
 • Eck S., Zanurzcie się w Bogu. Nauczanie Mistrza Eckharta, przeł. D. Zańko, Poznań 2002.
 • Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, przeł. S. Zalewski, Warszawa 1987.
 • Kołakowski L., Świadomość religijna i więź kościelna, Warszawa 1965.
 • Krasicki J., Po „śmierci Boga”. Eseje eschatologiczne, Kraków 2011.
 • McGinn B., Mistyczna myśl Mistrza Eckharta człowieka, przed którym Bóg niczego nie skrył, przeł. S. Szymański, Kraków 2009.
 • Meister Eckehart, Das Buch der g¨ottlichen Tr¨ostung, w: tenże, Deutsche Predigten und Traktate, Z¨urich 1979, s. 101–139.
 • Meister Eckehart, Predigten, w: tenże, Deutsche Predigten und Traktate, Z¨urich 1979, s. 153–439.
 • Meister Eckehart, Reden der Unterweisung, w: tenże, Deutsche Predigten und Traktate, Zurich 1979, s. 53–100.
 • Meister Eckehart, Vom edlen Menschen, w: tenże, Deutsche Predigten und Traktate, Zurich 1979, s. 140–149.
 • Misiurek J., „Złoty okres” niemieckiej mistyki, Lublin 1992.
 • Piórczyński J., Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia, Wrocław 1997.
 • Sawicki F., U źródeł chrześcijańskiej myśli filozoficznej, Katowice 1947.
 • Szymona W., Mistrz Eckhart, Kraków 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48f75e96-3fa0-4573-94b0-d6a8d73cd518
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.