PL EN


2016 | 2/2016 (59), t.1 | 224-236
Article title

Wpływ social mediów na zachowania konsumenckie osób w grupie 55+

Content
Title variants
EN
The Influence of Social Media on Consumer Behaviour in the 55+ Age Group
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The process of aging of the societies in highly developed countries entails a lot of consequences concerning economic, social, political and cultural aspects. It influences the quality of life and its material dimension perceived by the people belonging to the senior group. It is reflected in the decision-making process and consumer behaviour. It is of crucial importance for contemporary brands as it requires modification and/or creation of new marketing activities which are adjusted to the needs and expectations of this particular group of customers. Social media can prove very useful in that process. The authors made an attempt to determine the role of social media in the consumption process in the age group of above 55. Particular attention was paid to consumer activities undertaken in the hypermedia space by members of that age group. The discussion was supported by results of the authors’ own research conducted in this area, which was carried out by means of a direct survey among participants of selected Universities of the Third Age.
PL
Postępujący proces starzenia się społeczeństw w krajach wysoko rozwiniętych pociąga za sobą szereg konsekwencji o charakterze zarówno ekonomicznym, społecznym, politycznym, jak i kulturowym. Wpływa zatem na jakość życia i jej materialny wymiar postrzegany przez osoby w grupie seniorów. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w ich procesie decyzyjnym i zachowaniach konsumpcyjnych. Oznacza to dla współczesnych marek konieczność modyfikacji lub kreacji nowych aktywności marketingowych, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań tej grupy klientów. Użyteczne w tym procesie mogą się okazać media społecznościowe. Autorzy artykułu podjęli próbę określenia znaczenia roli social mediów w procesie konsumpcyjnym w grupie osób powyżej 55. roku życia. Szczególną uwagę zwrócono na aktywności konsumenckie podejmowane w przestrzeni hipermedialnej w tej grupie wiekowej. Prowadzone rozważania zostały poparte wynikami badań własnych autorów w omawianym zakresie, przeprowadzonych techniką ankiety bezpośredniej wśród słuchaczy wybranych Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Contributors
author
References
 • Bonek, T. i Smaga, M. (2012). Biznes w Internecie. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business. Com Creation, HG Intelligence S.A. (2015). Kobiety w social mediach. Warszawa: Com Creation, HG Intelligence S.A.
 • Cunnigham, J. i Roberts, P. (2012). Zakupy na obcasach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dobiegała-Korona, B. (2009). Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Edelman, D. (2011). Budowanie marki w epoce cyfrowej. Harvard Business Review Polska, (1), 98–109.
 • Evans, L. (2011). Social media marketing. Gliwice: One Press.
 • Falls, J. i Deckers, E. (2013). Media społecznościowe bez ściemy. Gliwice: Helion.
 • Fisk, P. (2009). Geniusz konsumenta. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Foltyn, A. i Markowski, P. (2013). Klient w internetowej podróży. W: P. Kolenda (red.), E-konsumenci. Consumer Journey Online Raport (s. 6–8). Warszawa: IAB Polska.
 • Grębska, A. i Juszczak, B. (2014). Cyfrowy senior wsparty aplikacją. Marketing w Praktyce, (5), 33–35.
 • Jachnis, A. (2007). Psychologia konsumenta. Bydgoszcz–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Kare-Silver, M. (2002). e-szok. Warszawa: PWE.
 • Kieżel, E. (red.). (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Warszawa: PWE.
 • Kołodziejska, M. (2012). Obiecujący rynek. Marketing w Praktyce, (8), 36–38.
 • Kotler, P. i Kotler, M. (2013). Przez marketing do wzrostu 8 zwycięskich strategii. Poznań: Rebis.
 • Kowalski, J. (2013). User generated content. W: P. Kolenda (red.), E-konsumenci. Consumer Journey Online Raport, (s. 27–28). Warszawa: IAB Polska.
 • Mac, A. (2012). E-przyjaciele. Gliwice: One Press.
 • Mazurek, G. (2012). Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości. Warszawa: Poltext.
 • Mazurkiewicz, L. (2004). Proces tworzenia konkurencyjnej marki internetowej. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
 • Michalak, P.R., Daszkiewicz, D. i Musz, A. (2009). Marketing wirusowy w Internecie. Gliwice: One Press.
 • Mruk, H. (2008). Makrotrendy a zachowania konsumentów. W: H. Mruk (red.), Marketing. Zagadnienia współczesne (s. 195–200). Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.
 • Porter, M. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, (3), 63–64.
 • Sadowski, M. (2013). Rewolucja social media. Gliwice: One Press.
 • Shuen, A. (2009). Web 2.0 przewodnik po strategiach. Gliwice: Helion.
 • Skowronek, I. (2012). Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy. Warszawa: Poltext.
 • Sobolewska, S. (2009). Wpływ zmian stylu życia konsumentów na migrację kapitału. W: B. Dobiegała-Korona (red.), Migracja klientów a wartość przedsiębiorstwa (s. 35–52). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stawiński, P. (2014). Pokolenie C stawia na opinie. W: Shopper. e-commerce pod szczęśliwą gwiazdką. Raport. Shopper.
 • Stelmaszczyk, A. (2015). Jak być firmą na czasie. Marketing w Praktyce, (8), 50–52.
 • Szpringer, W. (2005). Prowadzenie działalności gospodarczej w internecie. Warszawa: Difin.
 • Świerczyńska-Kaczor, U. i Kossecki, P. (2008). Wirtu@lny rynek, inwestorzy, przedsiębiorstwa, klienci. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego im J. Kochanowskiego.
 • Świerczyńska-Kaczor, U. (2012). E-marketing. Przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej. Warszawa: Difin.
 • Zaltman, G. (2008). Jak myślą klienci. Warszawa: Rebis.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48faaf06-abee-4a8a-8d05-21af68e0c732
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.