PL EN


2012 | 2 | 232-234
Article title

Wiedza i postrzeganie wśród młodzieży gimnazjalnej gminy wiejskiej problemu uzależnień, w szczególności dopalaczy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
References
  • Baran-Furga H. Uzależnienia, obraz kliniczny i leczenie. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2002.
  • Szykulski B. Narkotyki. Kompendium wiedzy o środkach uzależniających. Warszawa: Hachette; 2005.
  • Lechicki J. Postępowanie w uzależnieniach i innych patologiach w szkole. Kraków: Oficyna Wydawnicza Text; 2007.
  • Griffiths M. Gry i hazard. Uzależnienia dzieci w okresie dorastania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne;2004.
  • Krasowska A. Alkohol w życiu nastolatków. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;2009.
  • Ogińska-Bulik N, Majchrzak P. Uzależnienie od Internetu. Łódź: WSHE; 2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48fab9cf-b9bf-4def-b9e2-c902ff14a948
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.