PL EN


2018 | 531 | 266-279
Article title

Determinanty wyboru banku: przykład studentów Politechniki Koszalińskiej

Content
Title variants
EN
Determinants of bank selection among students: the case of students of Koszalin University of Technology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest zaprezentowanie czynników determinujących wybór banku, z którego korzystają młode osoby studiujące na Politechnice Koszalińskiej. Badanie opiera się na danych pierwotnych zebranych od osób posiadających status studenta Politechniki Koszalińskiej. Badania wykazały, iż największe znaczenie dla studenta przy wyborze banku mają czynniki finansowe, takie jak opłata za prowadzenie konta/przelewy oraz dodatkowe koszty związane z możliwością skorzystania z danego produktu bankowego. Bardzo ważnym czynnikiem pozafinansowym był dostęp do bankowości mobilnej/internetowej oraz przejrzystość oferty bankowej. Mniejsze znaczenie miały natomiast takie czynniki, jak: wizerunek banku, nastawienie personelu czy bliskość i liczba placówek bankowych. Zdecydowana większość studentów Politechniki Koszalińskiej wskazywała, iż reklama banku i polecenie rodziny/znajomych ma bardzo mały wpływ na decyzję o wyborze banku. Wyniki badań podkreślają znaczenie zrozumienia zachowań i potrzeb studentów na rynku usług i produktów bankowych.
EN
This study aims to shed light on factors determining the choice of a bank among students. The study is based on primary data collected among students at the Koszalin University of Technology The results show that the most important factors for the examined group of students when choosing a bank are financial factors such as account management and transfer fees, additional costs related to other products and an interest on the bank account. Among non-financial factors, the most important factor pertains to mobile/Internet accessibility of the account, and offer’s transparency. On the other hand, factors such as the image of the bank, the attitude of the staff or proximity and the number of bank branches were less important. The vast majority of surveyed students indicated that the bank’s advertisement and the recommendation of a family/friends had a very small impact on the decision to choose a bank. Research highlights the importance of the crucial role of understanding the behavior and needs of students with regard to choice of a bank, its products and services.
References
 • Abbam A., Say J., Carsamer E., 2015, An analysis of choice of commercial banks among University students in Ghana, International Journal of Economics, Commerce and Management, vol. III, iss. 2, s. 1-14.
 • Anioła P., Czubak W., Marchwacki B., 2011, Procesy decyzyjne ludzi młodych na rynku produktów i usług bankowych na przykładzie studentów polskich i austriackich, Journal of Agribusiness and Rural Development, vol. 3(21), s. 5-12.
 • Baňařová M., 2014, Students satisfaction as a competitive advantage in the financial products market: A comparative study, Journal of Competitiveness, vol. 6, iss. 1, s. 104-123.
 • Blankson C., Cheng J.M., Spears N., 2007, Determinants of bank selection in USA, Taiwan and Ghana, International Journal of Bank Marketing, vol. 25, no. 7, s. 469-489.
 • Chigamba C., 2011, Factors Influencing the Choice of Commercial Banks by University Students in south Africa, Department of Business Management, Eastern Cape.
 • Cicic M., Brkic N., Agic E., 2004, Bank selection criteria employed by students in a southern European country: An empirical analysis of potential market segments, ANZMA Doctorial Colloquium, Victoria University, Wellington, New Zealand.
 • Dobosiewicz Z., Marton-Gadoś K., 2008, Podstawy bankowości z zadaniami, PWN, Warszawa.
 • Gerrard P., Cunningham J.B., 2001, Singapore’s undergraduates: How they choose which bank to patronise, International Journal of Bank Marketing, vol. 19, no. 3, s. 104-114.
 • Haitbaeva S.K., Enyinda C.I., Al-Subaiey A.A., 2015, An empirical analysis of attributes influencing bank selection choice by customers in the UAE: The Dubai context, Global Journal of Emerging
 • Trends in e-Business, Marketing and Consumer Psychology, An Online International Research Journal, vol. 1, iss. 1, s. 193-207.
 • Hinson R.E., Osarenkho A.E., Okoe A.F., 2013, Determinants of bank selection: A study of undergraduate students in the University of Ghana, Journal of Service Science and Management, vol. 6, s. 197-205.
 • https://www.studentnews.pl/index.php?typ=arch&artid=290&n=10_0 (07.02.2017).
 • Katircioglu S.T., Fethi S., Unluca D., Dalci I., 2011, Bank selection factors in the banking industry: An empirical investigation from potential customers in Northern Cyprus, Acta Oeconomica, vol. 61, no. 1, s. 77-89.
 • Kuběnka M., Ptáčková P., 2011, Marketing of Banks – Segment of Students, Scientific papers of the
 • University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration, vol. 20(2), s. 28-39.
 • Mokhlis S., Mat N.H.N., Salleh H.S., 2008, Commercial bank selection: The case of undergruate students in Malysia, International Review of Business Research Papers, vol. 4, no. 5, s. 258-270.
 • Mwange A., 2017, Determinants of bank selection criterial: The case of University of Zambia students, Imperial Journal of Interdisciplinary Research, vol. 3, iss. 3, s. 345-355.
 • Oluwaseyitan R.C., Hashim H., Yusof R.N.R., 2018, Determinants of bank selection: An international student perspective, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol. 8(5), s. 741-761.
 • Pass MW., 2006, Western US college students: Banking preferences and marketplace performance, Journal of Financial Services Marketing, vol. 11, no. 1, s. 49-63.
 • Rao S., Sharma R.K., 2010, Bank selection criteria employed by MBA students in Delhi: An empirical analysis, Journal of Business Studies Quarterly, vol. 1, no. 2, s. 56-69.
 • Rudawska E., 2002, Student – potencjalny klient banku (część I), Bank, nr 2, s. 68-69.
 • Rutecka J., Bednarz J., 2017, Zainteresowanie pokolenia Y usługami bankowości internetowej – wyniki badania empirycznego, Współczesna Gospodarka, vol. 8, iss. 2, s. 1-16.
 • Sołtysiak M., 2015, Determinanty wyboru banku przez młodych klientów, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne, t. XXII, s. 197-203.
 • Stefko O., Czajczyńska K., 2008, Zainteresowanie produktami bankowymi wśród studentów na przykładzie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Bank i Kredyt, nr 10, s. 49.
 • Tai W., Zhu J., 2013, Factors Influencing Students’ Selection of a Bank, MBA Student Scholarship.
 • Tucker M., Jubb C., 2018, Bank and product selection – an Australian student perspective, International Journal of Bank Marketing, vol. 36, iss. 1, s. 126-146.
 • Van der Rhee J., 2009, How do Dutch students choose their banks? A cross-cultural comparison, Economics, http://hdl.handle.net/2105/5510.
 • ZBP, 2017, Raport. Portfel Studenta, Związek Banków Polskich, Warszawa, 1 października.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48fbbacd-470b-4d41-9477-3e6956108b4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.