PL EN


2013 | 8 | 109-137
Article title

Sport – instrument polityczny służący kreacji wizerunku państwa na arenie międzynarodowej

Content
Title variants
EN
Sport – Political Instrument Serving the Creation of State’s Image in the International Arena
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Pozytywny wizerunek państwa w oczach opinii międzynarodowej staje się rzeczą bezcenną. Państwa dążą, za pomocą strategii promocji i brandingu narodowego, do zbudowania i utrwalenia w świadomości odbiorców kraju jako marki narodowej. Jednym z elementów tej strategii jest wykorzystanie sportu, który ze względu na swoją rosnącą popularność odgrywa coraz większe rolę w stosunkach międzynarodowych. Najpopularniejszą techniką stosowaną przy kreacji wizerunku jest organizacja wydarzenia sportowego o zasięgu światowym – igrzysk olimpijskich. Ukazanie siebie w roli dobrego gospodarza, organizatora i zarządcy wpływa na przypisanie państwu dobrej reputacji, a ta ma niebagatelne znaczenie w relacjach między uczestnikami areny międzynarodowej.
EN
The positive image of a state becomes priceless in the eyes of international opinion. States endeavour to build and consolidate the public awareness of a country as a national brand with the promotion strategy and national branding. One element of this strategy is to use sport, which due to its growing popularity is playing an increasingly important role in international relations. The most common technique used in the creation of the image is organization of the sporting worldwide event – the Olympic games. Presenting itself as a good host, organizer and manager affects a good reputation and this is of great importance in the relationship between the participants in the international arena.
Year
Issue
8
Pages
109-137
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych, ul. Nowy Świat 67, 00-927
References
 • ABC marketingu w dyplomacji publicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznej, Departament Promocji, Warszawa 2002
 • Anholt S., Tożsamość konkurencyjna. Nowe spojrzenie na markę, Warszawa 2007
 • Apel o bojkot Soczi." Skończcie z całowaniem Putina", Polskie Radio, 1.10.2013, http://www.polskieradio.pl/75/921/Artykul/945011,Apel-o-bojkot-SocziSkonczcie-z-calowaniem-Putina, 3.11.2013.
 • Bielecki J., Obama bojkotuje Soczi, http://www.meritum.us/2013/12/19/obama-bojkotuje-soczi-2/, 20.12.2013
 • Boruc M., Kłoczko M., Aneks. Marka dla Polski, [w:] W. Olins, O marce, Warszawa 2004
 • Brohm J.M., Sociologie politique du sport, Paris 1976
 • Burzała P., Globalizacja sportu, [w:] Polus A. (red.), Sport w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009
 • Elmerych M., Adolf Budowniczy, [w:] Obsesje Hitlera, „Focus Historia ekstra”, nr 1/2012
 • Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3978430/sport.html, 25.10.2013.
 • Etyka sportowej walki, [w:] W. Lipoński, Humanistyczna Encyklopedia Sportu, Warszawa 1987
 • Garlicki J., Badania przedpromocyjne i skuteczności promocji, Warszawa 1995
 • Gąsowski T., Sport i polityka – wzajemne relacje. Wprowadzenie do problematyki badawczej, [w:] Gąsowski T., Bielański S. (red.), Sport i polityka
 • w dwudziestowiecznych państwach totalitarnych i autorytarnych, Kraków 2009
 • Gdzie jest polski Sport?, http://www.pkol.pl/pl/pages/display/16257, 12.12.2013.
 • Grzegrzółka K., Sobala T., Sijka A., Sportowa wojna światowa, „Wprost” 35/2008, http://www.wprost.pl/ar/136980/Sportowa-wojna-wiatowa/?pg=0, 7.12.2013.
 • Guttmann A., The Image of Sport in North America, [w:] Images of Sport in the World, 1995,
 • Matusewicz G., Widowisko sportowe, Warszawa 1990
 • Healey M., Czym jest branding?, Warszawa 2008
 • Heinemann K., Wprowadzenie do socjologii sportu, Warszawa 1989
 • Hereźniak M., Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, Warszawa 2011
 • Heruday-Kiełczewska M., Pierre de Coubertin – ojciec nowożytnych igrzysk olimpijskich, portal HistMag.org, 27.07.2012, http://histmag.org/Pierre-de-Coubertin-ojciec-nowozytnych-igrzysk-olimpijskich-6915, 8.12.2013
 • Ignatowicz K., Dziedzictwo historyczne jako wyznacznik postrzegania współczesnej Rosji, [w:] S. Bieleń (red. nauk.), Wizerunki międzynarodowe Rosji, Warszawa 2011
 • Jendroszczyk P., Gauck bojkotuje Soczi, „Rzeczpospolita”, 8.12.2013, http://www.rp.pl/artykul/1070874.html, 11.12.2013
 • Kochanowski J., Olimpiady pełne polityki, „Wiedza i Życie”, lipiec 1996, artykuł dostępny na stronie: http://archiwum.wiz.pl/1996/96073600.asp, 3.11.2013.
 • Kolejny prezydent bojkotuje olimpiadę w Soczi, http://www.wprost.pl/ar/429347/Kolejny-prezydent-bojkotuje-olimpiade-w-Soczi/, 20.12.2013
 • Kościński P., Serwetnyk T., Na trybunach o gazie, „Rzeczpospolita”, 9.10.2011, http://www.rp.pl/artykul/729983.html?print=tak&p=0, 8.12.2013.
 • Kotler Ph., Keller K. L., Marketing, Poznań 2012
 • Krawczuk A., Stąd do starożytności, Warszawa 1996
 • Krawczyk Z., Sport jak zwierciadło społeczeństwa, [w:] Z. Dziubiński (red.), Społeczny wymiar sportu, Warszawa 2003
 • Krawczyk Z., Sport w zmieniającej się Europie, [w:] Kosiewicz J., Sport, kultura, społeczeństwo, Warszawa 2006, wersja nternetowa:http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lider.szs.pl%2Fbiblioteka%2Fdownload.php%3Fplik_id%3D563%26f%3Dartykul_563.doc&ei=_bOpUtyVO8OBhQfBm4G4Cw&usg=AFQjCNEsuJIi3GemT7csFCnp7gK48zQcPg, 12.12.2013
 • Lipoński W., Historia sportu na tle rozwoju kultury fizycznej, Warszawa 2012
 • Mała Encyklopedia Sportu, t. 1-2, Warszawa 1986, W. Lipoński, Humanistyczna Encyklopedia Sportu, Warszawa 1987.
 • Mielnikova K., BRICS: perspektywy współpracy, 8.12.2013, http://polish.ruvr.ru/2013_12_08/BRICS-perspektywy-wspolpracy/, 8.12.2013
 • Miller D., Historia igrzysk olimpijskich i MKOL: od Aten do Londynu 1894-2012, Poznań 2012
 • Młodzikowski G., Ideologia-Polityka-Sport, „Kultura Fizyczna” 1974
 • Młodzikowski G., Olimpiady ery nowożytnej: idea i rzeczywistość, Warszawa 1984
 • Młodzikowski G., Polityka i sport, Warszawa 1979
 • Mocarstwo, [w:] Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, Wrocław 2000
 • Morgenthau H. J., Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, Warszawa 2010
 • Prezydent Litwy bojkotuje igrzyska w Soczi. >>Powodem naruszanie praw człowieka<<,http://wyborcza.pl/1,75477,15167384,Prezydent_Litwy_bojkotuje_igrzyska_w_Soczi___Powodem.html, 20.12.2013.
 • Prezydent Niemiec bojkotuje igrzyska w Soczi, PAP, 8.12.2013, http://tvp.info/informacje/swiat/prezydent-niemiec-bojkotuje-igrzyska-w-soczi/13258864, 11.12.2013.
 • Prezydent Putin walczy o organizację zimowych IO 2014 w Soczi, „Puls Biznesu”, 4.07.2007, http://www.pb.pl/1295596,38615,prezydent-putin-walczy-o-organizacje-zimowych-io-2014-w-soczi, 11.12.2013
 • Putinowska wizja olimpijskiej chwały w zderzeniu z rzeczywistością w Soczi, 14.02.2013,
 • http://www.kresy.pl/publicystyka,reportaze?zobacz/putinowska-wizja-olimpijskiej-chwaly-w-zderzeniu-z-rzeczywistoscia-w-soczi, 11.12.2013
 • Rein I., Shields B., Place Branding Sports: Strategies for Differenting Emerging, Transitional, Negatively Viewied and Newly Industralised Nations, „Place Branding and Public Diplomacy” 2007
 • Rosyjscy opozycjoniści apelują o polityczny bojkot igrzysk w Soczi, „Polska The Times”, 1.10.2013, http://www.polskatimes.pl/artykul/1006119,rosyjscy-opozycjonisci-apeluja-o-polityczny-bojkot-igrzysk-w-soczi,id,t.html?cookie=1, 3.11.2013.
 • Rotkiewicz M., Światło Olimpii, Warszawa 2011
 • Schulz M., Pogański kult ciała, „Forum”, 4-10 sierpnia 2008, nr 32
 • Soczi – Putin wizytuje areny sportowe i obiekty infrastruktury, „Gazeta Wyborcza”, 27.11.2013,http://wyborcza.pl/1,91446,15033963,Soczi___Putin_wizytuje_areny_sportowe_i_obiekty_infrastruktury.html, 11.12.2013.
 • Sport, [w:] J. Barankiewicz, pod red. K. Zuchory, Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego, Warszawa 1998
 • Sport, [w:] Mała Encyklopedia Sportu, t. 2, L-Ż, Warszawa 1986
 • Walters G., Igrzyska w Berlinie. Jak Hitler ukradł olimpijski sen, Poznań 2008
 • Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983
 • Wizerunek, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii, Wrocław 2000
 • Wojtoń M., Sport jak element kultury popularnej, [w:] M. Jarosz, P. Drzewiecki, P. Płatek, Sport w mediach, Warszawa 2013
 • Wysoczański R., Rola administracji rządowej w rozwoju sportu,
 • [w:] Zuchora K. (red.) Myśli i uwagi o wychowaniu fizycznym i sporcie, Warszawa 2000
 • http://www.gfkamerica.com/newsroom/press_releases/single_sites/008787/index.en.html,
 • http://www.gfkamerica.com/newsroom/press_releases/single_sites/010541/index.en.html, 3.11.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48fd3e69-315f-4799-8823-7fcb295cbe4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.