PL EN


2015 | 6 | 4 | 185-190
Article title

Anonimowość w cyfrowym świecie jako gra pozorów

Content
Title variants
EN
Anonymity in the Digital World as the Game of Appearances
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia kwestię utraty anonimowości w internecie przez współczesnego człowieka. Analizy zostały wsparte o ogólnie dostępne badania tego zjawiska prowadzone przez ośrodki naukowo-badawcze w Polsce oraz przez badania własne autora.
EN
This article discusses the issues of losing the anonymity in the Internet by present-day human being. The analyses were supported with generally accessible research of this phenomena carried out by scientific research centers in Poland and with the own research of the author.
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
185-190
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Barney D. (2008): Społeczeństwo sieci, Warszawa.
  • Giddens A. (2004): Socjologia, Warszawa.
  • http://www.fakt.pl/Modelka-popelnila-samobojstwo-Po-programie-kulinarnym,artykuly,154024,1.html.
  • http://www.pcworld.pl/news/356993/Anonimowosc.w.Sieci.html.
  • Szpunar M. (2005): Internet jako pole poszukiwania i konstruowania własnej tożsamości, [w:] Hałas E., Konecki K. (red.), Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty inte-rakcjonizmu symbolicznego, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48fe2d45-d669-4038-a7ba-a0421a54e9c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.