PL EN


2009 | 3(69) | 40-45
Article title

Cykle koniunkturalne na rynku nieruchomości

Authors
Content
Title variants
EN
Economic Cycles on the Property Market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecnie w gospodarkach wolnorynkowych występują równolegle rozmaite wahania i cykle koniunkturalne. Zaczynając od bardzo krótkich, poprzez wahania sezonowe, fluktuacje średniookresowe, a na bardzo długich cyklach związanych z ruchami społecznymi i zmianami technologicznymi kończąc. Historia kryzysów i cykli pokazuje, że wzrost gospodarczy nie będzie trwał wiecznie i po każdym rozkwicie musi przyjść recesja – w taki sposób funkcjonują cykle koniunkturalne. Ze względu na swoje cechy nieruchomości mają bardzo duże znaczenie dla każdego rodzaju działalności gospodarczej. Grunty, budynki i obiekty są ściśle związane z otaczającą je gospodarką, dlatego wszelkie zmiany jej dotyczące zostają odzwierciedlone na rynku nieruchomości, który natomiast będąc jej elementem ma wpływ na zmienne makroekonomiczne. Co więcej zależność jest tym bardziej widoczna gdyż badany rynek może dwojako wpływać na sytuację gospodarczą, po pierwsze może kryzys pogłębiać lub też wywoływać pozytywne zjawiska wspomagające gospodarkę w wyjściu z depresji.
EN
Contemporary free-market economies are characterised by ongoing fluctuations and economic cycles – from very short, through seasonal and mid-term fluctuations, up to very long cycles linked to social movements and technological changes. The history of economic crises and cycles shows that the economic growth is not everlasting and every period of prosperity is followed by a recession – this is how economic cycles work. Due to their characteristics, properties play an important role in every type of business activity. Land, houses and buildings are closely connected with the economy and therefore any changes in the economy are reflected in the property market which, being an integral part of the economy, influences the macroeconomic variables. This interdependence seems particularly strong when we think of the twofold impact which the market examined can have on the economic situation. On the one hand, it can deepen the crisis, but on the other hand, it can trigger some positive phenomena which can help push the economy forward.
Year
Issue
Pages
40-45
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
 • Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Katedra Podstaw Marketingu
References
 • Barczyk R., Główne teorie współczesnych wahań koniunkturalnych, AE, Poznań 1997,
 • Barczyk R., Kowalczyk Z., Metody badania koniunktury gospodarczej, PWN, Warszawa 1993,
 • Hübner D., Lubiński M., Małecki W., Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa 1994,
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność“, Gdańsk 1991,
 • Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006,
 • Piech K., Pangsy-Kania S., Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Elipsa, Warszawa 2003,
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 1, WN PWN, Warszawa 1995.
 • Burns A. F., Mitchell W.C., Measuring Business cycles, Studies In Business Cycles, NBER, New York nr 2/1946
 • http://finanse.wp.pl/kat,104782,title,W-ktorej-fazie-cyklu-koniunkturalnego-znajdujemy-sie-dzisiaj,wid,10838248,wiadomosc.html
 • Śmietana K., Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości, www.ae.katowice.pl
 • Rynek mieszkaniowy 2009, Knight Frank, www.knightfrank.com.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-490050a5-71ae-4442-b5ed-d772195c3d99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.