PL EN


Journal
2020 | 10 | 138-149
Article title

Emocje lekturowego dzieciństwa we wspomnieniach współczesnych seniorów

Content
Title variants
EN
The Emotions of Contemporary Seniors Regarding Their Childhood Reading
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Senior citizens today make up the last generation whose childhood passed without significant mass media consumption. It is a generation that was raised to respect the written word and the sanctity of books. This article presents an analysis of statements made by students of the Third Age University in Wroclaw about their childhood reading experiences, especially in relation to their emotional reactions to the most popular works of fiction from their childhood and the emotional relationships they forged with literary characters and their fates. The emotional circumstances of reading were also discussed, as well as the circumstance of first readings or community readings, emotional attachment to books as objects, e.g. gifted books or inaccessible books, and finally sentimental returns to youthful reading.
Journal
Year
Issue
10
Pages
138-149
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Baluch, A. 2005. Książka jest światem, o literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków. Kraków: Universitas.
 • Dunin, J. 1991. Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Góralska, M. 2018. Zwrot afektywny a współczesne badania nad książką i czytelnikiem. Rekonesans badawczy. – Przegląd Biblioteczny, 2, 220–232.
 • Kostecki, J. 1978. Charakterystyka wybranych społecznych sytuacji komunikacji czytelniczej w polskiej kulturze drugiej połowy XIX wieku. – Pamiętnik Literacki, 4, 99–138.
 • Koziołek, K. 2017. Czas lektury. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Papuzińska, J. 1996. Dziecko w świecie emocji literackich. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Papuzińska, J. 1981. Inicjacje literackie. Problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Siekierski, S. 2000. Czytania Polaków w XX wieku. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Waksmund R. 2011. Historia dzieciństwa – historia czytania w świetle prozy wspomnieniowej i pamiętnikarskiej (na wybranych przykładach). – Żbikowska-Migoń, A. (red.), Łupszak, A. (red.). Czytanie, czytelnictwo, czytelnik. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 385–397.
 • Waksmund R. 2002. Literatura dziecka w „stuleciu dziecka”: próba podsumowania. – Papuzińska, J. (red.), Leszczyński, G. (red.). Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia. Warszawa: CEBID, 15–25.
 • Waksmund R. 2000. Od literatury dla dzieci, do literatury dziecięcej (tematy – gatunki – konteksty). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-490710fb-762a-45d5-a14b-80e7a6ea16a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.