PL EN


2016 | 107 | 2 | 85-95
Article title

Psychoanalityczne spojrzenie na „Zdarzenia na brygu Banbury” Witolda Gombrowicza

Title variants
EN
A Psychoanalytical View on Witold Gombrowicz’s “Zdarzenia na brygu Banbury” (“The Events on the Brig of Banbury”)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą psychoanalitycznego spojrzenia na opowiadanie „Zdarzenia na brygu Banbury” Witolda Gombrowicza. Badania oparte na skorelowanych ujęciach Sigmunda Freuda i Jacques’a Lacana ukazują, w jaki sposób tekst – skonstruowany na zasadzie logiki signifiants pozostaje w ciągłym ruchu – nie daje się jednoznacznie zinterpretować. Topologia brygu nawiązuje do Freudowskiej koncepcji psyche, a zarazem do Lacanowskich płaszczyzn determinujących psychiczną konstrukcję człowieka. Studia autorki artykułu nie prowadzą w żadnym wypadku do ustabilizowania pracy signifiants, mają na celu umożliwienie czytelnikowi przeżycie Barthes’owskiej „przyjemności tekstu”.
EN
The article is a psychoanalytical view on Witold Gombrowicz’s short story “Zdarzenia na brygu Banbury (The Events on the Brig of Banbury).” The research, based on correlated Sigmund Freud’s and Jacques Lacan’s approaches, shows in what way a text, constructed on the basis of logics of signifiants, remains in constant move, escapes an unambiguous interpretation. The topology of the brig refers to Freud’s concept of psyche, and thus to Lacanian planes which determine a man’s mental construction. Więcek’s studies by no means lead to stabilizing the works of signifiants; they rather offer the reader the experience of Barthes’ “pleasure of reading.”
Year
Volume
107
Issue
2
Pages
85-95
Physical description
Dates
printed
2016-06-27
Contributors
  • Uniwersytet Śląski, Katowice
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-490c61d7-155f-41d3-b6cc-d25149d253af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.