PL EN


2018 | 7 (20) nr 1 | 61-74
Article title

Orthodox Church in the Legal Field of Modern Ukraine

Content
Title variants
PL
Kościół prawosławny w porządku prawnym współczesnej Ukrainy
FR
L’Église grecque-catholique dans l’ordre juridique de l’Ukraine contemporaine
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The legislator in the Constitution of Ukraine states that the Church and religious organizations in Ukraine are separated from the state. In Ukraine the relations between the Church and the state begins with the procedure for registering Church units – e.g. parishes and dioceses – of which the visible structure of the Church organism actually forms. The state does not interfere with the activities of religious organizations, if they do not violate the current legislation, do not encroach on life, health, dignity of a person, as well as the rights of other citizens and organizations.
PL
Ustrojodawca w Konstytucji Ukrainy stanowi, że Kościół i związki wyznaniowe na Ukrainie są oddzielone od państwa. Na Ukrainie relacje między Kościołem a państwem rozpoczynają się od procedury rejestracji jednostek kościelnych – np. parafii i diecezji – z których powstaje widzialna struktura organizmu kościelnego. Państwo nie ingeruje w działalność organizacji religijnych, jeżeli nie naruszają obowiązującego ustawodawstwa, życia, zdrowia, godności osoby, a także praw innych obywateli i organizacji.
Contributors
  • wykładowca prawa kanonicznego w Akademii Teologicznej w Kijowie; adres do korespondencji: Boulevard Verhovnogo Soviet’a 29, Ukraina, lisovsky777@i.ua
References
  • Blażennyj, Awgustin. 2016. O gdrade bożem. Moskwa: Kniga po trebowaniju.
  • Gegel, Wilgelm Fridrich. 1976. Filosofija religii. Vol. I. Moskwa: Mysl.
  • Kiriczenko, Michaił G. 1987. “Gosudarstwo i Cerkow. K istorii leninskogo dekreta.” Nauka i religija 4:2.
  • Lubow Grygoriwna, Drotjanko, ed. 2004. Religijoznawstwo: Nawcz. Posibnyk z chrestomatijeju. Kijew: Knyżkowe wydawnyctwo NAU.
  • Rudinskij, Feliks Michajlowicz. 1992. “Szapiro ML. Swoboda sowesti i religij: meżdunarodno-prawowyje pakty i nacionalnoje zakonodatielstwo.” Gosudarstwo i prawo 5.
  • Wlasowskij, Iwan. 1995. Narys istorii Ukrainskoj Prawosławnoj Cerkwi. Vol. I. Nju-Jork: Ukrainska Prawosławna Cerkwa w Z.D.A.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49154978-cd04-4061-91b9-62f5e629cb60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.