PL EN


2018 | 9 | 3 | 251-259
Article title

Skala uzależnienia od Facebooka wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego

Content
Title variants
EN
The Scale of the Facebook Addiction Among the Students of High Schools From the Podkarpackie Province
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autorzy niniejszej publikacji postawili sobie za cel: 1) zdiagnozowanie skali uzależnienia od Facebooka (FB) wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych; 2) sprawdzenie, czy płeć warunkuje to uzależnienie oraz 3) czy ilość czasu spędzonego na korzystaniu z tego serwisu ma związek z uzależnieniem od niego. Badania przeprowadzono w 11 szkołach ponadgimnazjalnych w woj. podkarpackim, na próbie 1317 uczniów (N = 1317). Do zdiagnozowania stopnia uzależnienia od FB zastosowano Skalę Uzależnienia od Facebooka (BFAS) Andreassen, Torsheima, Brunborga i Pallesen, w polskiej adaptacji Charzyńskiej i Góźdź. Wyniki badań własnych potwierdziły wy-stępowanie wśród ankietowanych uczniów zjawiska patologicznego korzystania z tego serwisu. Zakres uzależnienia jest różny. Zgodnie z podejściem „liberalnym” wyniósł on 21,3%, a „konser-watywnym” 3,3%. Badania potwierdziły również, że czas spędzany codziennie na tym portalu jest istotną statystycznie zmienną różnicującą stopień uzależnienia od FB (dla miary „liberalnej: χ2(4) = 105,91; p < 0,05, a dla „konserwatywnej” χ2(4) = 22,16; p < 0,05). Płeć natomiast istotnie różnicuje stopień patologicznego korzystania z serwisu jedynie przy podejściu „liberalnym” pomiaru tego uzależnienia (χ2 (1) = 6,05; p < 0,05).
EN
The authors of this publication have set themselves the following goals: 1) to diagnose the rate of dependence on Facebook (FB) among high schools school students; 2) to check whether gender is a determinant of this dependence, and 3) whether the time spent on using this social platform is related to dependency on it? The research was carried out in 11 high schools from the Podkarpackie Province on a sample of 1317 students (N = 1317). To diagnose the rate of FB ad-diction, the Bergen Facebook Addiction Scale (BFAS) was used in the Polish adaptation of Charzyńska and Góźdź. The results of the authors’ own research confirmed the presence of the pathological phenomenon of using this portal among the pupils surveyed. The scale of addiction is different. In accordance with the “liberal” approach, it amounted to 21,3% and the “conservative” approach to 3,3%. The research also confirmed that the time spent daily on this portal is a statisti-cally significant variable differentiating the rate of dependence on FB (for the “liberal” measure: χ2(4) =105,91; p < 0,05, and for “conservative” χ2(4) = 22,16; p < 0,05). Moreover, gender signifi-cantly differentiates the rate of pathological use of the FB only with the “liberal” approach to measuring this dependency (χ2(1) = 6,05; p < 0,05).
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
251-259
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Doktor, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Medialnej, Polska
author
 • Magister, LUPIGO – Creative & Innovative Marketing Agency, Polska
References
 • Ak, Ş., Koruklu, N., Yılmaz, Y. (2013). A Study on Turkish Adolescent’s Internet Use: Possible Predictors of Internet Addiction. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16 (3), 205–209. https://doi.org/10.1089/cyber.2012.0255.
 • Andreassen, C.S., Torsheim, T., Brunborg, G.S., Pallesen, S. (2012). Development of a Facebook Addiction Scale. Psychological Reports, 110 (2), 501–517. https://doi.org/10.2466/02.09.18. PR0.110.2.501-517.
 • Bányai, F., Zsila, Á., Király, O., Maraz, A., Elekes, Z., Griffiths, M.D., … Demetrovics, Z. (2017). Problematic Social Media Use: Results from a Large-Scale Nationally Representative Adoles-cent Sample. PLOS ONE, 12 (1), 1–13. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169839.
 • Błachnio, A., Przepiorka, A., Bałakier, E., Boruch, W. (2016). Who Discloses the Most on Facebook? Computers in Human Behavior, 55, 664–667. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.10.007.
 • Charzyńska, E., Góźdź, J. (2014). W sieci uzależnienia. Polska adaptacja Skali Uzależnienia od Facebooka (the Bergen Facebook Addiction Scale) C.S. Andreassen, T. Torsheima, G.S. Brunborga i S. Pallesen. Chowanna, 1 (42), 163–186.
 • Christofides, E., Muise, A., Desmarais, S. (2012). Hey Mom, What’s on Your Facebook? Compar-ing Facebook Disclosure and Privacy in Adolescents and Adults. Social Psychological and Per-sonality Science, 3 (1), 48–54. https://doi.org/10.1177/1948550611408619.
 • Dunbar, R. (2011). How Many „Friends” Can You Really Have? IEEE Spectrum, 48 (6), 81–83. https://doi.org/10.1109/MSPEC.2011.5783712.
 • Hasan, T., Yasir, H. (2016). „Am I A Facebook Addict?” An Investigation of Facebook Addiction Using Personality Traits through SEM. Journal of Organisational Studies and Innovation, 3 (4), 15–30.
 • Hollenbaugh, E.E., Ferris, A.L. (2014). Facebook Self-Disclosure: Examining the Role of Traits, Social Cohesion, and Motives. Computers in Human Behavior, 30, 50–58. https://doi.org/ 10.1016/j.chb.2013.07.055.
 • Hwang, H.S. (2017). The Influence of Personality Traits on the Facebook Addiction. KSII Trans-actions on Internet and Information Systems, 11 (2), 1032–1042. https://doi.org/ 10.3837/tiis.2017.02.022.
 • Kemp, S. (2018a). Digital in 2018: World’s Internet Users Pass the 4 Billion Mark: Special Re-port. Pobrane z: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 (14.03.2018).
 • Kemp, S. (2018b). Social Media Use Jumps in Q1 Despite Privacy Fears: Special Report. Pobrane z: https://wearesocial.com/blog/2018/04/social-media-use-jumps-in-q1-despite-privacy-fears (25.04.2018).
 • Lange, R., Osiecki, J. (2014). Nastolatki wobec Internetu. Raport z badań ogólnopolskich realizo-wanych przez Pedagogium WSNS, na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka i NASK. Warszawa: Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych.
 • Longstreet, P., Brooks, S. (2017). Life Satisfaction: A Key to Managing Internet & Social Media Addiction. Technology in Society, 50, 73–77. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2017.05.003.
 • Longstreet, P., Brooks, S. (2017). Life Satisfaction: A Key to Managing Internet & Social Media Addiction. Technology in Society, 50, 73–77. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2017.05.003.
 • Makaruk, K. (2013). Korzystanie z portali społecznościowych przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 12 (1), 69–79.
 • Mossbarger, B. (2008). Is „Internet Addiction” Addressed in the Classroom? A Survey of Psycholo-gy Textbooks. Computers in Human Behavior, 24 (2), 468–474. https://doi.org/10.1016/ j.chb.2007. 02.002.
 • Nadkarni, A., Hofmann, S. G. (2012). Why Do People Use Facebook? Personality and Individual Differences, 52 (3), 243–249. https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.11.007.
 • Rębisz, S., Sikora, I. (2016). Internet Addiction in Adolescents. Practice and Theory in Systems of Education, 11 (3), 194–204. https://doi.org/10.1515/ptse-2016-0019.
 • Rębisz, S., Sikora, I., Smoleń-Rębisz, K. (2016). Poczucie samotności a poziom uzależnienia od internetu wśród adolescentów. Edukacja – Technika – Informatyka, 15 (1), 90–98. https://doi.org/ 10.15584/eti.2016.1.13.
 • Rębisz, S., Sikora, I., Smoleń-Rębisz, K. (2017). Świadomość i skala zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży gimnazjalnej województwa podkarpackiego. Edukacja – Technika – Infor-matyka, 21 (3), 231–238. https://doi.org/10.15584/eti.2017.3.32.
 • Turel, O., Brevers, D., Bechara, A. (2018). Time Distortion When Users At-Risk for Social Media Addiction Engage in Non-Social Media Tasks. Journal of Psychiatric Research, 97, 84–88. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2017.11.014.
 • Turel, O., Serenko, A. (2012). The Benefits and Dangers of Enjoyment With Social Networking Websites. European Journal of Information Systems, 21 (5), 512–528. https://doi.org/ 10.1057/ ejis.2012.1.
 • Van den Eijnden, R.J.J.M., Lemmens, J.S., Valkenburg, P.M. (2016). The Social Media Disor-der Scale. Computers in Human Behavior, 61, 478–487. https://doi.org/10.1016/ j.chb.2016.03.038.
 • Vashishtha, S., Ahuja, S., Sharma, M. (2017). Impact of Facebook Addiction Disorder (FAD) on Study Habits and Academic Achievement of Adolescents. MIER Journal of Educational Studies, Trends and Practices, 7 (2), 195–207.
 • Wiederhold, B.K. (2017). What Predicts Facebook Addiction? Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 20 (5), 277–277. https://doi.org/10.1089/cyber.2017.29073.bkw.
 • Wojtowicz, D. (2016). Chwalisz się dużą liczbą znajomych na Facebooku? To przestań. 150 osób – z tyloma jesteśmy w stanie podtrzymywać relacje. Pobrane z: http://innpoland.pl/ 124675,chwalisz-sie-duza-liczba-znajomych-na-facebooku-w-rzeczywistosci-nie-masz-sie-z- -czego-cieszyc (7.01.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-491628f8-2d05-47bb-bb3b-f0f87d7edb14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.