PL EN


2015 | 62 | 12: Homiletyka | 29-45
Article title

Homilia doprowadzaniem do spotkania z Chrystusem w Eucharystii

Title variants
EN
Homily as a Leading to the Encounter with Christ in the Eucharist
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł ukazuje homilię jako przestrzeń doprowadzania do spotkania z Chrystusem w Eucharystii. Jednym z trzech podstawowych zdań, jakie autorzy najnowszego Dyrektorium homiletycznego wyznaczają homilii, jest bowiem przygotowanie wspólnoty do celebrowania Eucharystii i do rozpoznania, że dzięki niej zgromadzeni naprawdę biorą udział w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Pana. Homilista powinien pamiętać, że Chrystus jest obecny w Eucharystii nie tylko po to, by Go adorować, ale przede wszystkim by zbawiać człowieka i uwielbiać Ojca. Głównym zadaniem homilii jest wprowadzenie w to zbawcze działanie Chrystusa poprzez ukazanie znaczenia celebrowanego misterium. Dokonuje się to poprzez odwołanie się do wspominanej w Eucharystii tajemnicy roku liturgicznego oraz proklamowanego w niej słowa Bożego. Przepowiadanie, które wskazuje na zbawczą obecność Chrystusa w liturgii, z pewnością zabezpieczy homilistę przed błędem moralizatorstwa.
EN
This article presents homily as a space of leading to the encounter with Christ in the Eucharist. One of three primary tasks, which are appointed to the homily by the authors of the newest Homiletic Directory, is preparing community to celebrating the Eucharist and recognizing that they really take part in the mystery of Lord’s death and resurrection through it. Homilist should remember, that Christ is present in the Eucharist not only to be adored, but most of all to save human and worship the heavenly Father. The main task of the homily is to lead into this saving action of Christ, through showing the meaning of celebrated mystery. It is done by referring to the mystery of liturgical year which is recalled to in the Eucharist, as well as to the proclaimed word of God. Preaching which indicates the Christ’s saving presence in the liturgy will certainly preserve homily from moralizing fault.
Contributors
 • Katedra Homiletyki w Instytucie Liturgiki i Homiletyki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Benedykt XVI: Encyklika „Deus Caritas est”. O miłości chrześcijańskiej. Kraków: Wydawnictwo „M” 2006.
 • Cantalamessa R.: „Jezus zaczął głosić”. Słowo Boże w życiu Chrystusa i misji Kościoła. W: Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Red. S. Szymik. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 115-129.
 • Czerwik S.: Homilia o misterium (misteriach) Chrystusa w cyklu roku liturgicznego. „Przegląd Homiletyczny” 8:2004 s. 45-57.
 • Dąbrówka M.: Homilia wprowadzaniem w misterium/misteria Chrystusa. „Studia Leopoliensia” 7:2014 s. 175-182.
 • Dyk S.: Mistagogiczna natura i funkcja homilii. „Przegląd Homiletyczny” 11:2007 s. 103-111.
 • Franciszek: Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”. O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie. Kraków: Wydawnictwo „M” 2013.
 • Głowa W.: Liturgia miejscem i źródłem przepowiadania. Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 1999.
 • Grześkowiak J.: Liturgia dziś. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1982.
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego z trzeciego wydania Mszału Rzymskiego. Poznań: Pallottinum 2006.
 • Kulbacki P.: Sakramentalny wymiar słowa Bożego w liturgii. W: Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska „Verbum Domini” w refleksji biblijno-teologicznej. Red. B. Migut, A. Piwowar. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 193-211.
 • Kwiecień T.: Krótki przewodnik po Mszy świętej. Kraków: Kairos 2004.
 • Łysy H.: Kazanie katechizmowe czy homilia w kościelnej posłudze słowa? W: Z zagadnień współczesnej homiletyki. Red. W. Przyczyna. Kraków: Poligrafia Salezjańska 1993 s. 61-96.
 • Migut B.: Misteryjna natura liturgii. „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne” 1(57) 2010 s. 159-183.
 • Migut B.: Rok liturgiczny a Eucharystia. W: „Misterium Chrystusa w roku liturgicznym”. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Bogusławowi Nadolskiemu TChr z okazji 55-lecia Święceń Kapłańskich i 50-lecia pracy naukowej. Red. J. Nowak. Poznań: Hlondianum 2012 s. 115-124.
 • Migut B.: Rok liturgiczny aktualizacją misterium Chrystusa. „Roczniki Liturgiczne” 1(56) 2009 s. 271-296.
 • Ostrowski D.: Lekcjonarz – eklezjalną interpretacją słowa Bożego (Hermeneutyka Lekcjonarza mszalnego). W: Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska „Verbum Domini” w refleksji biblijno-teologicznej. Red. B. Migut, A. Piwowar. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 175-191.
 • Pałęcki W.: Paschalny charakter roku liturgicznego w misteriologii. W: „Misterium Chrystusa w roku liturgicznym”. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Bogusławowi Nadolskiemu TChr z okazji 55-lecia Święceń Kapłańskich i 50-lecia pracy naukowej. Red. J. Nowak. Poznań: Hlondianum 2012 s. 81-101.
 • Panuś K.: Sztuka głoszenia kazań. Kraków: Wydawnictwo Salwator 2008.
 • Pius XII: Encyklika „Mediator Dei et hominum”. O świętej Liturgii. Warszawa: Te Deum 2010.
 • Siwek G.: Blaski i cienie współczesnego przepowiadania. Przewodnik dla kaznodziejów i homilistów. Kraków: Wydawnictwo „M” 2007.
 • Siwek G.: Zbawcza skuteczność liturgicznego przepowiadania. W: Liturgia i przepowiadanie. Red. W. Przyczyna. Kraków: Wydawnictwo „M” 2010 s. 247-268.
 • Świerzawski W.: Kaznodzieja jako mystagog. W: Sługa Słowa. Red. W. Przyczyna. Kraków: Poligrafia Salezjańska 1997 s. 109-118.
 • Worbs M.: Chrystocentryzm roku liturgicznego według Romana Guardiniego. W: „Misterium Chrystusa w roku liturgicznym”. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Bogusławowi Nadolskiemu TChr z okazji 55-lecia Święceń Kapłańskich i 50-lecia pracy naukowej. Red. J. Nowak. Poznań: Hlondianum 2012 s. 102-114.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-491ccef5-cd90-4be6-9899-70cd8c2ff4a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.