PL EN


2007 | 1(10) | 23-40
Article title

Dobre praktyki, standardy i techniki zarządzania projektami

Authors
Content
Title variants
EN
Good practices, standards and techniques of project management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem pierwszej części artykułu jest przedstawienie kluczowej terminologii związanej z zarządzaniem projektami oraz wskazanie różnicy terminów: zarządzanie projektami i zarządzanie przez projekty. Zawiera ona również opinie specjalistów z tej dziedziny na temat zaawansowania poziomu wdrożenia zarządzania projektami w polskich przedsiębiorstwach. Dalsza część pracy opisuje pokrótce standardy zarządzania projektami stosowane w Polsce. Należą do nich: PMBOK®Guide (stworzony przez PMI), PRINCE2 (opracowany przez CCTA) oraz ICB IMPA (utworzony przez IMPA). Ostatnia część artykułu związana jest z tematyką zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Po scharakteryzowaniu podstawowego dokumentu strategicznego dla rozwoju Polski (NSRO 2007–2013), czytelnik zapoznaje się z Podręcznikiem Zarządzania Cyklem Projektu wydanym przez Komisję Europejską w celu uproszczenia zarządzania projektami.
EN
The first part of this article gives a presentation of a key terminology in relation to project management and shows differences between an idea of a project management and a management by project. It also contains the specialists’ opinions on the advancement of project management implementation in Polish companies. The following part of the paper describes standards of project management that are used in Poland. These include: PMBOK®Guide (created by PMI), PRINCE2 (created by CCTA) and ICB IMPA (created by IMPA).The final part of the paper refers to project management partly financed form European Union funds. After having characterized the basic strategic document for the development of Poland (NSRO 2007–2013), a reader can learn something about a "Project Management Cycle". It is a document published by the European Commission to simplify the management of the project.
Year
Issue
Pages
23-40
Physical description
Dates
published
2007
Contributors
author
 • BEELC Polska Sp. z o.o., 30-114 Kraków, ul. Kościuszki 43
References
 • Bodych M. 2006. Certyfikacja kierowników projektów [pdf online]. Warszawa: Project Management Institute. Dostępny w Internecie: www.konferencje.software.com.pl/Images/Gigacon/sp/ProjectManagementInstitute_WPC_2006.pdf
 • Dałkowski B.T. [2006]. System certyfikacji menedżerów projektu IMPA Four-Level-Certification Program [pdf online]. Warszawa: Stowarzyszenie Project Management Polska. Dostępny w sieci Internet: http://generalconsulting.pl/studiapodyplomowe-zp/pliki/System_certyfikacji_IPMA-4LC.pdf.
 • Encyklopedia zarządzania [2006]. M-files Wiki [online]. Termin: zarządzanie przez projekty. Dostępny w Internecie: www.mfiles.ae.krakow.pl.
 • Frame J. D. 2001. Zarządzanie projektami w organizacjach czyli Jak sprostać wymaganiom klienta na czas nie przekraczając budżetu. Warszawa: WIG-Press. ISBN 83-87014-77-X.
 • Kamińska-Dojnikowska M. 2003. Kreator rozwoju gospodarki lokalnej: praktyczne rozwiązania wspierające projekty rozwoju tworzone przez instytucje lokalne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Suwałki: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Kerzner H. 2006]. Cykl życia zarządzania projektami [online]. Gliwice: Onepress. Grupa Wydawnicza Helion. Dostępny w Internecie w serwisie: Nowoczesna Firma. Serwis: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: www.kadry.nf.pl/artykuly/artykul_6585.htm.
 • Kerzner H. 1998. Project Management. A System Approach to Planning, Scheduling and Con-Trolling New York: Wiley.
 • Kerzner H. 2005. Advanced Project Management. Edycja polska. Gliwice: Helion. ISBN 83-7361-730-2.
 • Komisja Europejska. 2004. Podręcznik Zarządzanie Cyklem Projektu Warszawa.
 • Lock D. 2003. Podstawy zarządzania projektami. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1445-6.
 • Mingus N. 2002. Zarządzanie projektami. Tł. K. Kryk. Gliwice: Helion. ISBN 83-7197-830-8.
 • Nędzi T. 2006a. Zarządzanie projektami UE – Project Cycle Management. [online]. Dostępny w Internecie w serwisie: Nowoczesna Firma: Serwis Ekspercki: PMI: www.kadry.nf.pl/artyku-ly/artykul_6351.htm.
 • Nędzi T. 2006b. Metodyki, standardy i certyfikacja zarządzania projektami [online]. Dostępny w Internecie w serwisie: Nowoczesna Firma: Serwis Ekspercki: PMI: www.kadry.nf.pl/artykuly/artykul_6350.htm.
 • Pawlak M. 2006. Zarządzanie projektami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14625-7.
 • PMI. 1996. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMI. Network Square, Pensylvania.
 • Polska: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie – Narodowa Strategia Spójności. 2006. Dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. [pdf online]. Warszawa: Rada Ministrów. Dostępny w Internecie: www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/2BD5B9B6-767E-473C-B198-49 6FDEC4DFED/30009/NSRO_do_KE_po_SFC032007.pdf
 • Prezentacja do Narodowej Strategii Spójności 2007–2013 Dostępny w Internecie: www.fundusze strukturalne.gov.pl.
 • Stabryła A. 2006. Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14846-2.
 • Trocki M. 2005. Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi [online]. Szkolenie EQUAL. Dostępny w Internecie: www.equal.org.pl.
 • Trocki M., Grucza B., Ogonek K. 2003. Zarządzanie projektami. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1429-4.
 • Wikipedia. [2006]. Wolna encyklopedia [online]. Termin: metodyka. Dostępny w Internecie: www.pl.wikipedia.org.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-492056b9-97db-46d8-954f-20b17c8c0acf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.