PL EN


Journal
2019 | 21 | 2 | 259-271
Article title

Piekło według Biblii i nauczania Kościoła katolickiego

Authors
Content
Title variants
EN
Hell according to the Bible and the Teaching of the Catholic Church
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The eternal life begins on earth, and the definitive resolution of the eternal state of man will take place on the judgment. Catholic Church teaches that every man after death goes to the judgment of God. People choose heaven or hell with their deeds. During the Last Judgment, God accepts this choice forever. Hell is not a punishment of God, but a conscious choice of man. Whoever rejects God and good deeds all his life, chooses hell. The one who remains in the state of hell is closed to God. He is extremely unhappy. Hell is an eternal separation from God who is the source of all sense. The greatest punishment of hell is the impossibility of being with God. Eternal life without God who is the greatest love becomes unimaginable suffering. God wants the salvation of all people, but a man with free will may reject Godʼs offer.
Journal
Year
Volume
21
Issue
2
Pages
259-271
Physical description
Dates
published
2019-06-30
Contributors
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, oprac. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 2000.
 • Chrostowski W., Niebo, Piekło, Czyściec w perspektywie biblijnej, w: Niebo-Piekło-Czyściec, red. K. Czapla, Ząbki 2010, s. 27-54.
 • Danielewicz Z., Traktat o rzeczywistości ostatecznej, Warszawa 2007.
 • Fanzaga L., Spojrzenie w wieczność. Śmierć, Sąd, Piekło, Niebo, Kraków 2002.
 • Finkenzeller J., Podręcznik teologii dogmatycznej, traktat XI eschatologia, Kraków 2000.
 • Hryniewicz W., Abym nie utracił nikogo, w kręgu eschatologii nadziei, Warszawa 2008.
 • Jankowski A., Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, Kraków 1987.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.
 • Kijas Z. J., Odpowiedzi na 101 pytań o rzeczy ostateczne, Kraków 2004.
 • Kijas Z. J., Piekło wiecznym oddzieleniem od Boga, Częstochowa 2004.
 • Kijas Z. J., Piekło. Oddalenie od domu Ojca, Kraków 2002.
 • Kongregacja Nauki Wiary, W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów 1995.
 • Łukaszuk T. D., Ostateczny los człowieka i świata w świetle wiary katolickiej, podręcznik wydziału teologicznego, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 • Martelet G., Odnalezione życie wieczne, Kraków 2000.
 • Martelet G., Odnaleźć życie pozagrobowe, Kraków 1987.
 • Phan P. C., Śmierć i życie wieczne, Warszawa 1999.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2008.
 • Ratzinger J., Eschatologia. Śmierć i życie wieczne, przeł. Marek Węcławski, Poznań 1985.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, red. Maria Przybył, Poznań 2005.
 • Terrinoni U., Po tamtej stronie, Kielce 2007.
 • Zieliński J., W kręgu Bożych tajemnic. Śmierć, czyściec, niebo, piekło, Kraków 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4923878f-28e2-41a0-bd9a-c649d414079d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.